Pot ob Sori

Luka Jereb, Nik Žagar

  • Študijski programi
    Magistrski študijski program druge stopnje Urbanizem (MŠU)
  • Letnik
    5. letnik
  • Študijsko leto
    2020/21

Obravnavano območje zajema obrečni prostor reke Sore od središča Škofje Loke do središča Medvod. Specifika lokacije je poleg preseganja občinskih meja tudi preseganje regijske meje, med Osrednjeslovensko in Gorenjsko regijo. Neizkoriščen prostor ponuja ambientalne sekvence, ki prehajajo od urbanega proti središčnem naravnem delu in ponovno preidejo v urbani del. V osrednjem pretežno manj poseljenem delu, se na obrečni prostor navezujejo posamezne vasi, ki so se skozi zgodovino navezovale na reko Soro. Obstoječi teren in poselitev priča o spreminjanju rečne struge skozi preteklost. Izrazite so višinske razlike med severnim in južnim bregom reke Sore, ki otežujejo dostope do reke, hkrati pa nudijo edinstvene razglede na Polhograjske dolomite in širšo okolico. Reka na številnih segmentih pogosto poplavlja, posledice tega pa se kažejo tudi v izjemni biodiverziteti na osrednjem delu obrečnega prostora. Projekt izrabi strugo reke Sore in njen obrečni prostor kot povezovalni element urbanih območji Škofje loke in Medvod ter naselji, ki se navezujejo na reko Soro.