asist.
Sinan Mihelčič

univ. dipl. inž. arh.

Rojen je bil leta 1983 v Ljubljani. Diplomiral je leta 2013 na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani pri profesorju Janezu Koželju. Trenutno je zaposlen na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, kjer je vpisan tudi na doktorski študij. V okviru doktorskega študija in svoje osebne prakse v arhitekturnem biroju Štajn arhitekti raziskuje področja suburbije, kreativnih sosesk in krožnega gospodarstva. Svoja znanja s fakultete in prakse aktivno prenaša na študente preko raziskovalno usmerjenega delovanja taktičnoizobraževalne-urbanistične nevladne organizacije skupina Štajn. Aktivno sodeluje na različnih strokovnih projektih na fakulteti in v gospodarstvu, je vabljeni mentor na univerzi Stanford, ZDA ter v upravnem odboru World complexity science academy, kjer skrbi za razvoj organizacije ter tudi objavlja znanstvene prispevke. V zadnjem času večino strokovnega dela opravlja med Slovenijo in Belgijo.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Cloud Knowledge – interlace between academia, industry and governance
Poglavje v zborniku
2019

Mihelčič, S., Filipič, P.; (2019); Turbolent convergence; poglavje 15: Cloud Knowledge – interlace between academia, industry and governance; založba: Cambridge scholars publishing*- Mihelčič, S., (2019); Turbolent convergence; so-urednik; založba: Cambridge scholars publishing

Designing and strategizing the creative clusters for sustainable reviving of suburbia
Prispevek na konferenci
2020

Konferenca CA2RE, Trondheim (2020) – online – predstavitev povzetka znanstvenega članka: designing and strategizing the creative clusters for sustainable reviving of suburbia

Performing public space: Tactical urbanism as policy making tool
Prispevek na konferenci
2020

Konferenca WCSA, Ischia (2020) – online – predstavitev na konferenci: Performing public space: Tactical urbanism as policy making tool

Umetniška dejavnost

Urbana intervencija Kreativna četrt Barutana
Projekt
2020

Urbana intervencija Kreativna četrt Barutana, izvedba taktičnega urbanizma, soavtor in mentor študentom

Natečajna rešitev ureditve območja Roške ceste v Ljubljani
Nagrada
2020

Natečajna rešitev ureditve območja Roške ceste v Ljubljani, zvišana tretja nagrada, soavtor rešitve

Natečajna rešitev stanovanjske soseske Litijska v Ljubljani
Priznanje
2020

Natečajna rešitev stanovanjske soseske Litijska v Ljubljani, priznanje za natečajno rešitev, soavtor rešitve

Natečajna rešitev stanovanjske soseske Pobrežje Maribor
Nagrada
2019

Natečajna rešitev stanovanjske soseske Pobrežje Maribor, druga nagrada za natečajno rešitev, soavtor rešitve

Vizije-SO 14
Razstava
2019

Vizije-SO 14, razstava, Galerija Kresija v Ljubljani, somentor študentskim delom in pomoč pri oblikovanju in postavitvi razstave