Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Turbulence sodobnosti

  • Študijsko leto
    2020/21

Razstava TURBULENCE SODOBNOSTI je nastala na podlagi sodelovanja med Občino Ajdovščina in Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Aktualna dogajanja, kakor tudi vse hitreje spreminjajoče se ekonomska, družbena in okoljska razmerja nas silijo k ukrepanju. Premočrtno načrtovanje prihodnosti, osnovano na prepričanju, da je našo bodočnost možno verodostojno predvidevati, nam v sodobni družbi ne nudi več zadovoljivih okvirov za vzdržno preživetje. Vsakokratni krizni odzivi in “resetiranje” družbe pa, kot smo se naučili v zadnjih dveh letih, terjajo številne ekonomske in človeške žrtve.

Z razstavo arhitekturnih projektov, ki so jih zasnovale študentke in študenti arhitekture 2. do 5. letnika v pandemičnem študijskem letu 20/21 širši javnosti predstavljamo drugačno paradigmo. Kot ključni vrednoti načrtovanja za prihodnost izpostavljamo vzdržnost in prilagodljivost. Arhitekturo, gradnjo stavb, ureditve javnih površin kakor tudi druge posege v prostor in okolje je potrebno snovati po načelu pričakovanja nepričakovanega. Migracijske in demografske spremembe, ekonomski in gospodarski prevrati, zdravstvene in epidemiološke krize, ne nazadnje pa tudi spremembe podnebja premikajo naš vsakdan vse bolj iz varne cone udobja v turbulence nepredvidljive sodobnosti.

Izhodišča

Skozi štiri prostorske teme, BIVANJE, PRODUKCIJA, NARAVA IN URBANOST, smo naselje Ajdovščina kritično analizirali, opredelili ključne prostore intervencij in zasnovali 20 arhitekturnih in urbanističnih predlogov, ki jih je možno časovno razporediti po lestvici nujnosti ukrepanja od takoj, kmalu, sčasoma do postopoma. Na podlagi premišljenega, vzdržnega in dolgoročnega ravnanja verjamemo, da lahko naselje Ajdovščina v približno treh desetletjih postane vzorčen primer trajnostno naravnane in prostorsko izjemno kakovostne skupnosti.