Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Raziskovanje

Nabor in predstavitev referenčnih programov in projektov ter dosežkov fakultete na raziskovalnem področju.