Materiali in oblike

 • Urna obremenitev
  • Predavanja
   30
  • Vaje
   30
  • Samostojno delo
   120
 • Jezik
  Slovenščina
 • Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
  Vpis v letnik študija. Opravljene klavzurne vaje.