Akustika prostora

 • Urna obremenitev
  • Predavanja
   30
  • Samostojno delo
   60
 • Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
  Vpis v letnik študija in poznavanje osnov arhitekturnih elementov in prostora.