Študente vabimo k sodelovanju na projektih za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju

Študente EMŠA vabim k sodelovanju pri dveh zanimivih projektih v okviru Projektnega dela za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju: Prostorska identiteta Slovenije v letalskih simulatorjih ter Integrativna analiza zdravstvenih in okoljskih podatkov za zdravo družbo. Študentsko delo na projektih bo plačano.

  • Objavljeno
    2. 12. 2022
  • Rubrika
    Delo

Študente EMŠA vabim k sodelovanju pri dveh zanimivih projektih v okviru Projektnega dela za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 22/23.


Pri projektu Prostorska identiteta Slovenije v letalskih simulatorjih (FA) se bomo lotili vprašanj prostorske identitete, pokrajinske prepoznavnosti in prisotnosti Slovenije v simuliranih fizično-digitalnih okoljih, skupaj s kolegi s FRI in podjetjem AFormX iz Trbovelj, ki med drugim, izdeluje letalske simulatorje za letala Pipistrel. Svoje ugotovitve in pridobljena znanja bom prelili v dodatek za simulator, se spoznali z učinkovitim modeliranjem za digitalna okolja, prenosom in uporabo geografskih podatkov, namestitvenimi programi in izdelavo digitalnega izdelka od ideje do izvedbe ter tudi njegovim preskusom v virtualnem okolju. K projektu vabim 3 študente EMŠA, ki se bodo pridružili študentom urbanizma in študentom računalništva in informatike.


Pri projektu Integrativna analiza zdravstvenih in okoljskih podatkov za zdravo družbo, ki ga vodijo kolegi s FRI, v sodelovanju s FA, MF in BF, iščemo 1 študenta EMŠA. V projektu nameravamo narediti korak k povečanju kvantifikacije povezav med parametri urbanega bivanjskega okolja in razvojem bolezni. Osredotočili se bomo na iskanje in zbiranje podatkov predvsem iz javno dostopnih in odprtih podatkovnih baz, tako s področja pokazateljev in glavnih povzročiteljev onesnaženosti v urbanem okolju, kot tudi s področja zdravja in razširjenosti določenih bolezni. Projekt je interdisciplinarno naravnan in vključuje študente računalništva in informatike, računalništva in matematike, urbanizma, arhitekture, medicine, molekulske in funkcionalne biologije ter mikrobiologije.


Predznanja in veščine (digitalno modeliranje v kakšnem od ustaljenih programov, obdelovanje rastrskih in vektorskih grafik, ipd.) ter afinitete do obravnavanih tem zaželene, vendar ne nujne.


Oba projekta bosta trajala 5 mesecev, s predvidenim začetkom v januarju. Študentsko delo na projektih bo plačano. Vse zainteresirane vabim k prijavi preko e-pošte na matevz.juvancic@fa.uni-lj.si, ob tem navedite prosim, h kateremu se prijavljate. V primeru večjega števila prijav, bomo dali prednost kandidatom z veščinami in izkušnjami, ki bodo koristile projektoma.