Sprememba enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje Arhitektura (EMŠA)

Časovnica uvedbe sprememb študijskega programa EMŠA

  • Objavljeno
    12. 9. 2022
  • Rubrika
    Študij EMŠA Vpis EMŠA

Študente enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje ARHITEKTURA obveščamo, da bo UL FA z novim študijskim letom 2022/23 v 1. letniku začela postopoma uvajati spremembe študijskega programa EMŠA.

Študenti, ki bodo redno napredovali v višji letnik, bodo študij lahko zaključili po vpisanem študijskem programu.

Spremembe študijskega programa EMŠA se bodo začele uvajati postopoma po naslednji časovnici:

Študijsko leto: 2022/23: posodobljeni EMŠA se bo izvajal v 1. letniku za vse prvič vpisane študente in študente, ki ne bodo redno napredovali v višji letnik (vpisani ponovno, brez statusa)

Študijsko leto 2023/24: posodobljeni EMŠA se bo izvajal v 1. in 2. letniku za vse prvič vpisne študente in študente, ki ne bodo redno napredovali v višji letnik (vpisani ponovno, brez statusa)

Študijsko leto 2024/25: posodobljeni EMŠA se bo izvajal v  1., 2. in 3. letniku za vse prvič vpisane študente in študente, ki ne bodo redno napredovali v višji letnik (vpisani ponovno, brez statusa)

Študijsko leto 2025/26: posodobljeni EMŠA se bo izvajal v 1., 2., 3. in 4. letniku za vse prvič vpisane študente in študente, ki ne bodo redno napredovali v višji letnik (vpisani ponovno, brez statusa)

Študijsko leto 2026/27: posodobljeni program EMŠA se bo izvajal v 1., 2., 3., 4. in 5. letniku.

Študenti, ki bodo v študijskem letu 2026/27 vpisali DODATNO leto po starem programu (in morda nato v študijskem letu 2027/28 iz upravičenih razlogov še podaljšali status), bodo študij lahko zaključili po vpisanem študijskem programu.

Prav tako bodo lahko po vpisanem študijskem programu EMŠA dokončali študij v primeru, da bodo po dodatnem letu izgubili status študenta (prekinitev študija ne sme biti daljša od dveh let).

V primeru prekinitve študija, ki bo daljša kot 2 leti, bo moral študent nasloviti vlogo za nadaljevanje študija po prekinitvi na Komisijo za študijske zadeve, ki mu bo določila pogoje za dokončanje študija.

Prehod v spremenjen študijski program bo potekal po primerjalni tabeli priznavanja že opravljenih predmetov, ki jo je potrdil Senat UL .

Referat za študentske zadeve je študentom na voljo za vsa morebitna dodatna vprašanja glede časovnice prehajanja na spremenjeni EMŠA in nudi dodatna pojasnila glede postopka priznavanja že opravljenih izpitov v primeru prehoda na nov EMŠA.