Študentski natečaj

Predmet študentskega natečaja je pridobiti primere izvirno, smelo in trajnostnostno zasnovanih rešitev za oblikovanje elementov označevanja kohezijskih projektov trajnostne mobilnosti, z njihovo umestitvijo v javne prostore mesta, na elemente urbane opreme, mestne površine ali drugače, v smislu izboljšanja njihovega estetskega vidika, funkcionalnosti in prepoznavnosti označb. Več o poteku in vsebini študentskega natečaja in gradivih za oddajo natečajnih rešitev si preberite na spodnjih povezavah.

  • Objavljeno
    6. 11. 2023
Študentski natečaj

Zasnova in oblikovanje elementov označevanja kohezijskih projektov trajnostne mobilnosti

Sodelujte pri zasnovi in preoblikovanju javnega prostora mesta!

Z anonimnim študentskim natečajem se želi študente urbanizma, arhitekture, krajinske arhitekture, oblikovanja in druge študente sorodnih študijev, vzpodbuditi k razmisleku o zasnovi izvirnih, smelih in trajnostnostnih rešitev za oblikovanje in umeščanje elementov označevanja kohezijskih projektov trajnostne mobilnosti sofinanciranih s sredstvi Evropske kohezijske politike, v javne prostore mesta, na elemente urbane opreme, mestne površine ali drugače, v smislu izboljšanja njihovega estetskega vidika, funkcionalnosti in prepoznavnosti označb. 

Kdo?

Na anonimnem študentskem natečaju lahko sodelujejo študentje vseh letnikov urbanizma, arhitekture, krajinske arhitekture, oblikovanja ter študentje drugih sorodnih študijev, ki se ukvarjajo z oblikovanjem ter urejanjem prostora in njegovih gradnikov, ter so na dan oddaje študentskega natečaja vpisani na dotični fakulteti v Republiki Sloveniji. Študentje lahko sodelujejo kot posamezniki ali kot avtorske skupine študentov.

Kdaj?

Rok za oddajo študentskega natečaja je 27. 11. 2023 ob 14:00. Več o oddaji natečajnih rešitev si lahko preberete v natečajni nalogi.

Ocenjevalna komisija

Prof. mag. Vasa J. Perović, UL FA

Izr. prof. mag. Polona Filipič Gorenšek, UL FA

Prof. Boštjan Botas Kenda, UL ALUO

Darko Trajanov, MOPE DPrP Tadej Žaucer, MOPE DPrP

Konzultantje

Asist. Katarina Čakš, UL FA

Prof. Domen Fras, UL ALUO

Asist. Jernej Kejžar, UL ALUO

Andraž Podvez, MOPE DPrP

Nagrade in priznanja

1. nagrada         1.400,00 eur        

2. nagrada         1.100,00 eur        

3. nagrada            800,00 eur        

Priznanje (5x)     400,00 eur

Vsi navedeni zneski so v neto vrednostih.

NATEČAJNA NALOGA

PRILOGA 1

PRILOGA 2

PRILOGA 3

Navodila za komuniciranje EKP 2021-27_evropska sredstva

Logotipi – Evropska sredstva

PRILOGA 4

ESP-CGP-2021-2027 300323_evropska sredstva

PRILOGA 5

Vsebinska izhodišča CTN RSO2.8 13 09 2023_evropska sredstva