Posvet o rednih predmetih – Pestrost in prepletanje učnih vsebin 1. letnika EMŠA

Vljudno vabljeni na Posvet o rednih predmetih. Posvet bo potekal v torek, 17. 10. 2023 ob 18.00 uri v Vurnikovi predavalnici.

  • Objavljeno
    11. 10. 2023
Posvet o rednih predmetih –  Pestrost in prepletanje učnih vsebin 1. letnika EMŠA

Vabljeni pedagogi in študenti, ki so v študijskem letu 22/23 izvajali in obiskovali predmetnik prvega letnika študijskega programa EMŠA. Na posvetu bomo na pedagoge naslovili naslednja vprašanja:

  • ali smo s spremembo študijskega programa uspeli v prvi letnih pripeljati vsa temeljna znanja iz ključnih vsebinskih stebrov študija (arhitekturni prostor, oblikovanje in predstavitve, konstrukcija in tehnologija ter zgodovina in teorija);
  • ali smo uspeli študente naučiti, da so v poklici arhitekta vsa znanja med seboj prepletena in da se bodo naučene veščine v višjih letnih med seboj tesno prepletale;
  • ali smo temeljna znanja znali učiti na primeren način, ki je prilagojen raznolikemu predznanju dijakov, ki se vpišejo na fakulteto.

Študente pa bomo prosili, da svoje izkušnje delijo z nami v navezavi z naslednjimi vprašanji:

  • ali je snov izbrana in podajana na način, da vam je bil razumljiv in v navezavi z naraščajočim znanjem in veščinami arhitekturnega poklica;
  • ali so se med posameznimi predmeti vzpostavile povezave in prepletanja;
  • ali študij 1. letnika ocenjujete kot zelo zahteven;

Posvet bomo sklenili z odprto diskusijo o prenosu znanja 1. letnika v 2. letnik in pobudam, kako bi ta prenos izboljšali in ga naredili čimbolj živ in trajen. Cilj prenove programa je tudi v tem, da si znanja med seboj sledijo, se nadgrajujejo in s tem na organski način ohranjajo in plemenitijo.