prof. mag.
Tadej Glažar

univ. dipl. inž. arh.

Diplomiral je na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, magistriral pa na Berlage Institute Amsterdam, v Amsterdamu, Nizozemska. Je redni profesor na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, prodekan za meduniverzitetno sodelovanje, gostujoči profesor, predavatelj in kritik na TU Dunaj, TU Graz, ETH Lausanne, ETSAM Madrid, MUAS Munchen, ETSAN Navarra, GAF Split, TU Stuttgart, ZHAW Winterthur, AF Zagreb, ETH Zurich, član uredniškega odbora AB, Oris, TAP, dopisni član Werk, Bauen und Wohnen. Prejel je več nagrad na domačih in mednarodnih arhitekturnih natečajih, je avtor in soavtor arhitekturnih in urbanističnih del, nagrajenih z domačimi in mednarodnimi nagradami, avtor člankov in publikacij, sokurator razstav doma in v tujini, član Znanstvenega odbora za turizem Hrvaške akademije znanosti in umetnosti, vodil je tudi evropske projekte TEMPUS in ERASMUS +.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Važnost prirodnog okruženja u hotelskoj arhitekturi 30-ih i 60-ih godina 20. stoljeća na istočnoj jadranskoj obali : tri primjera
Poglavje v knjigi
2014

GLAŽAR, Tadej. Važnost prirodnog okruženja u hotelskoj arhitekturi 30-ih i 60-ih godina 20. stoljeća na istočnoj jadranskoj obali : tri primjera. V: MUTNJAKOVIĆ, Andrija (ur.). Međunarodni znanstveni skup Identitet jadranske turističke arhitekture : zbornik radova. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za turizam, 2014. Str. 75-85, ilustr. ISBN 978-953-154-239-5. [COBISS.SI-ID 3052676]

The echoes of a mature modernism - a sensibile modernism: Croatian modern architecture of the 1950s and 1960s : from concept to realization - dreams and reality
Poglavje v knjigi
2007

GLAŽAR, Tadej. The echoes of a mature modernism - a sensibile modernism: Croatian modern architecture of the 1950s and 1960s : from concept to realization - dreams and reality. V: STILLER, Adolph (ur.). Continuity of the avant-garde : fragments of croatian architecture from modernism to 2007. English ed. Zagreb: Arhitekst, 2007. Str. 47-72, ilustr. ISBN 978-953-6888-08-5. [COBISS.SI-ID 2256004]

Arhetip i poligon za inovacije : Ivan Vitić, Dom kulture, Komiža, otok Vis, 1961
Članek
2005

GLAŽAR, Tadej. Arhetip i poligon za inovacije : Ivan Vitić, Dom kulture, Komiža, otok Vis, 1961 = Archetype and polygon for innovations : Ivan Vitić, Culture centre Komiža, island of Vis, 1961. Arhitektura : stručni i znanstveni časopis Udruženja hrvatskih arhitekata. 2005, god. 54, br. 1(217), str. 69-77, ilustr. ISSN 0350-3666. [COBISS.SI-ID 2035844]

Katalog = Catalogue
Članek
1992

GLAŽAR, Tadej, KOŽELJ, Janez. Katalog = Catalogue. Arhitektov bilten : AB. 22, št.111/114 Vladimir Šubic (september 1992), str.50-135. ilustr. ISSN 0352-1982. [COBISS.SI-ID 39068672]

The Slovenian littoral
Poglavje v knjigi
1997

GLAŽAR, Tadej, KOŽELJ, Janez, BARTOL, Matej, BEVK, Matija, FILIPIČ, Polona, GABER, Petra, GOSTINČAR, Robert, KAUDEK, Mateja, KOCBEK, Jana, KOMAC, Urša, MLAKAR, Andrej, PLAZAR MLAKAR, Manca, ROZMAN, Božo, ŠNUDERL, Katja, TOMŠIČ, Martina, VIDEČNIK, Špela. The Slovenian littoral. V: GRAAF, Jan de (ur.), CAMP, D'Laine (ur.). Europe : coast wise : an anthology of reflections on architecture and tourism. Rotterdam: 010 Publishers, 1997. Str. 266-277, ilustr. ISBN 90-6450-250-1. [COBISS.SI-ID 2043524]

Umetniška dejavnost

Večstanovanjska vzorčna hiša LAMELA B, Brdo, Ljubljana, Slovenija
Projekt
2016

Trostanovanjska stavba Prule, Ljubljana, Slovenija
Projekt
2015

Enodružinska hiša TŠ, Ljubljana, Slovenija
Projekt
2015

Nova osnovna šola ob Rinži v Kočevju, Kočevje, Slovenija
Projekt
2002

Trgovina Vodeb, Ljubljana, Slovenija
Projekt
1996