izr. prof. mag.
Polona Filipič Gorenšek

univ. dipl. inž. arh.

Leta 1999 je diplomirala na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Čez štiri leta je magistrirala na Berlage Institute, Rotterdam, NL. Je soustanoviteljica Zavoda za razvoj prostorske kulture CAS in arhitekturnega biroja Studiostratum, v okviru katerega je prejela pomembne strokovne nagrade. Udeležuje se domačih in mednarodnih natečajev, vodi domače in mednarodne delavnice ter razstavlja svoja dela na tujih in domačih razstavah. Kot članica strokovnega odbora programa Arhitektura in otroci je leta 2013 prejela Plečnikovo medaljo za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture. Izsledke raziskovalnega in projektnega dela objavlja v prispevkih v poljudni, strokovni in znanstveni literaturi. Razvija zamisli o sodobnih načinih revitalizacije urbanih in podeželskih naselij na način, ki podpira trajnostni prostorski razvoj in vrednote krožnega gospodarstva. Je pooblaščena arhitektka in članica ZAPS, deluje v izvršnem odboru Društva primorskih arhitektov, je članica strokovnega urbanističnega sveta Občine Bled, predsednica komisije za prostorski razvoj na Mestni občini Nova Gorica. Leta 2018 je postala ambasadorka evropskega leta kulturne dediščine in kulturno-umetnostne vzgoje, od 2020 je predsedniška delegatka za srednjeevrope študije v okviru združenja WCSA Slovenija.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Tactical Urbanism is Transforming the Use of Public Space
Prispevek na mednarodni znanstveni konferenci
2020

MIHELČIČ Sinan; FILIPIČ Polona, "9th WCSA Conference", Ischia, 3.11.2020 – 5.11.2020: prispevek na mednarodni znanstveni konferenci: Tactical Urbanism is Transforming the Use of Public Space, Sinan Mihelčič; Polona Filipič, University Of Ljubljana, Slovenia;

Cloud Knowledge. The Cloud Interlace between Academia, Industry and Governance
Poglavje v zborniku
2020

MIHELČIČ Sinan; FILIPIČ Polona, Cloud Knowledge. The Cloud Interlace between Academia, Industry and Governance. V. Brasil Dib, N., Mihelčič, S., Mirabelli, M., ur. Turbolent convergence, World Complexity Science Academy Book Series. Cambridge, U.K.: Cambridge Scholars publishing. Del II., Poglavje 14, str: 252-267;2020

Merila in kriteriji za določitev degradiranih urbanih območij (DUO 2): določitev nerevitaliziranih urbanih območji (NERUO): zaključno poročilo, faza 1 in 2.
Monografija
2016

FILIPIČ, Polona, HOČEVAR, Primož, KOŽELJ, Janez, KUŠAR, Klemen, STRLE, Kaja. Merila in kriteriji za določitev degradiranih urbanih območij (DUO 2): določitev nerevitaliziranih urbanih območji (NERUO): zaključno poročilo, faza 1 in 2. Ljubljana. Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani, Katedra za urbanizem. April 2016. COBISS.SI-ID 43271171

Načini infrastrukturnega pristopa k renovaciji in revitalizaciji arheoloških parkov: primer Emonske hiše in Zgodnjekrščanskega središča v Ljubljani ter Simonovega zaliva v Izoli
Poglavje v knjigi
2015

ŠENK, Peter, FILIPIČ, Polona. »Načini infrastrukturnega pristopa k renovaciji in revitalizaciji arheoloških parkov: primer Emonske hiše in Zgodnjekrščanskega središča v Ljubljani ter Simonovega zaliva v Izoli. V: LUX, Judita (ur.), KIKELJ, Martina L. (ur.), KRAMAR, Sabina (ur.). Zaščita in vzdrževanje mozaikov in situ: zbornik povzetkov. Ljubljana. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Leto 2015. Str. 35-36. COBISS.SI-ID 19124758.

Umetniška dejavnost

Javni, odprti, anonimni, idejni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Urbanizem Roška Ljubljana
Natečaj
2020

Javni, odprti, anonimni, idejni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Urbanizem Roška Ljubljana. Vodilni avtor: Filipčič, Polona, Mihelčič, Sinan, Hrovat, Jure, Kreč, Ana, Matjašec, Darja s soavtorji, 3. nagrada

Objekt Eltas, Šentjernej
Nagrada
2020

Objekt Eltas, Šentjernej, glavna nagrada Bigsee architectural award (2020) – Bigsee arhitekturna nagrada (2020) Public and commercial architecture v kategoriji javni in storitveni objekti

Vizije so 14 – Spregledano? Urejanje urbaniziranih vasi, vilskih četrti in stanovanjskih sosesk v Ljubljani
Razstava
2019

Zasnova in postavitev razstave, Galerija Kresija, mentorij: Mitja Zorc, Filipič Polona, Ilka Čerpes, Klara Zalokar, Sinan Mihelčič, Aleksander Vujovič s študenti arhitekture in urbanizma Fakultete za arhitekturo UL, v sodelovanju z DAL. 13.–28. november 2019, Ljubljana; katalog razstave Društva arhitektov Ljubljana/[avtorji Mitja Zorc ... [et al.]; uredniki kataloga Mitja Zorc, Polona Filipič, Ilka Čerpes; fotografije Miran Kambič], COBISS .SI-ID [302784000]

Ideen – und Entwurfsplanung zur Entwicklung eines touristischen Leit- und Orientierungssystems und zur Neugestaltung von Plätzen und Straßenräumen in Mönichkirchen, Avstrija
Natečaj
2016

Vabljeni mednarodni natečaj; vodilni avtor: Filipič, Polona; soavtorji: Šenk, Peter, Mutschlechner, Martin, Lanz, Barbara; sodelavci: Pretnar Marko, Špacapan Primož, Kravanja Luka, Lukasser Mathias, Baumgartner Alexa, 1. nagrada

Zasnova in postavitev mednarodne razstave ob 150. obletnici MAX FABIANI, Nova Gorica – Gorizia
Razstava
2015

Vrnitev in obnova za prihodnost, Fabijanijevi načrti za Goriško in Gradiščansko po 1. svetovni vojni, mednarodna razstava. Nosilec: Mestna občina Nova Gorica, Društvo primorskih arhitektov, Ustanova Maks Fabiani. Postavitev: Društvo primorskih arhitektov. Zasnova razstave: Polona Filipič, Nejc Koradin, Nataša Kolenc. Besedila: Nataša Kolenc, Tina Jazbec. Izbor gradiva: Polona Filipič, Nejc Koradin, Nataša Kolenc, Simon Kerševan. Oblikovanje: Studiobotas. Fotografije: Luka Mervič.

Projekt Igriva arhitektura/Arhitektura in otroci
Nagrada
2013

Avtorji: Filipič, Polona, Kuhar, Špela, Kavčič, Lenka, Maljevac, Tanja , Struna Bregar, Ana, Šubic, Barbara Viki, Plečnikova medalja 2013, ki jo podeljuje Skupščina sklada arhitekta Jožeta Plečnika za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture.