Associate Professor
Polona Filipič Gorenšek

univ. dipl. inž. arh.

Scientific research activity

Tactical Urbanism is Transforming the Use of Public Space
Contribution to an international scientific conference
2020

MIHELČIČ Sinan; FILIPIČ Polona, "9th WCSA Conference", Ischia, 3.11.2020 – 5.11.2020: prispevek na mednarodni znanstveni konferenci: Tactical Urbanism is Transforming the Use of Public Space, Sinan Mihelčič; Polona Filipič, University Of Ljubljana, Slovenia;

Cloud Knowledge. The Cloud Interlace between Academia, Industry and Governance
Chapter in a collection
2020

MIHELČIČ Sinan; FILIPIČ Polona, Cloud Knowledge. The Cloud Interlace between Academia, Industry and Governance. V. Brasil Dib, N., Mihelčič, S., Mirabelli, M., ur. Turbolent convergence, World Complexity Science Academy Book Series. Cambridge, U.K.: Cambridge Scholars publishing. Del II., Poglavje 14, str: 252-267;2020

Merila in kriteriji za določitev degradiranih urbanih območij (DUO 2): določitev nerevitaliziranih urbanih območji (NERUO): zaključno poročilo, faza 1 in 2.
Monograph
2016

FILIPIČ, Polona, HOČEVAR, Primož, KOŽELJ, Janez, KUŠAR, Klemen, STRLE, Kaja. Merila in kriteriji za določitev degradiranih urbanih območij (DUO 2): določitev nerevitaliziranih urbanih območji (NERUO): zaključno poročilo, faza 1 in 2. Ljubljana. Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani, Katedra za urbanizem. April 2016. COBISS.SI-ID 43271171

Načini infrastrukturnega pristopa k renovaciji in revitalizaciji arheoloških parkov: primer Emonske hiše in Zgodnjekrščanskega središča v Ljubljani ter Simonovega zaliva v Izoli
Chapter in a book
2015

ŠENK, Peter, FILIPIČ, Polona. »Načini infrastrukturnega pristopa k renovaciji in revitalizaciji arheoloških parkov: primer Emonske hiše in Zgodnjekrščanskega središča v Ljubljani ter Simonovega zaliva v Izoli. V: LUX, Judita (ur.), KIKELJ, Martina L. (ur.), KRAMAR, Sabina (ur.). Zaščita in vzdrževanje mozaikov in situ: zbornik povzetkov. Ljubljana. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Leto 2015. Str. 35-36. COBISS.SI-ID 19124758.

Artistic activity

Javni, odprti, anonimni, idejni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Urbanizem Roška Ljubljana
Tender
2020

Javni, odprti, anonimni, idejni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Urbanizem Roška Ljubljana. Vodilni avtor: Filipčič, Polona, Mihelčič, Sinan, Hrovat, Jure, Kreč, Ana, Matjašec, Darja s soavtorji, 3. nagrada

Objekt Eltas, Šentjernej
Award
2020

Objekt Eltas, Šentjernej, glavna nagrada Bigsee architectural award (2020) – Bigsee arhitekturna nagrada (2020) Public and commercial architecture v kategoriji javni in storitveni objekti

Vizije so 14 – Spregledano? Urejanje urbaniziranih vasi, vilskih četrti in stanovanjskih sosesk v Ljubljani
Exhibition
2019

Zasnova in postavitev razstave, Galerija Kresija, mentorij: Mitja Zorc, Filipič Polona, Ilka Čerpes, Klara Zalokar, Sinan Mihelčič, Aleksander Vujovič s študenti arhitekture in urbanizma Fakultete za arhitekturo UL, v sodelovanju z DAL. 13.–28. november 2019, Ljubljana; katalog razstave Društva arhitektov Ljubljana/[avtorji Mitja Zorc ... [et al.]; uredniki kataloga Mitja Zorc, Polona Filipič, Ilka Čerpes; fotografije Miran Kambič], COBISS .SI-ID [302784000]

Ideen – und Entwurfsplanung zur Entwicklung eines touristischen Leit- und Orientierungssystems und zur Neugestaltung von Plätzen und Straßenräumen in Mönichkirchen, Avstrija
Tender
2016

Vabljeni mednarodni natečaj; vodilni avtor: Filipič, Polona; soavtorji: Šenk, Peter, Mutschlechner, Martin, Lanz, Barbara; sodelavci: Pretnar Marko, Špacapan Primož, Kravanja Luka, Lukasser Mathias, Baumgartner Alexa, 1. nagrada

Zasnova in postavitev mednarodne razstave ob 150. obletnici MAX FABIANI, Nova Gorica – Gorizia
Exhibition
2015

Vrnitev in obnova za prihodnost, Fabijanijevi načrti za Goriško in Gradiščansko po 1. svetovni vojni, mednarodna razstava. Nosilec: Mestna občina Nova Gorica, Društvo primorskih arhitektov, Ustanova Maks Fabiani. Postavitev: Društvo primorskih arhitektov. Zasnova razstave: Polona Filipič, Nejc Koradin, Nataša Kolenc. Besedila: Nataša Kolenc, Tina Jazbec. Izbor gradiva: Polona Filipič, Nejc Koradin, Nataša Kolenc, Simon Kerševan. Oblikovanje: Studiobotas. Fotografije: Luka Mervič.

Projekt Igriva arhitektura/Arhitektura in otroci
Award
2013

Avtorji: Filipič, Polona, Kuhar, Špela, Kavčič, Lenka, Maljevac, Tanja , Struna Bregar, Ana, Šubic, Barbara Viki, Plečnikova medalja 2013, ki jo podeljuje Skupščina sklada arhitekta Jožeta Plečnika za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture.