Vodja Referata za študentske zadeve
Mojca Rozman

  • Delovne naloge in pristojnosti
    Vodenje Referata za študentske zadeve, strokovna pomoč Komisiji za študijske zadeve, strokovna pomoč Komisiji za doktorski študij.