asist.
Katarina Čakš

univ. dipl. inž. arh.

Katarina Čakš je leta 2016 diplomirala na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Med študijem je opravila enoletno izmenjavo na Tehniški univerzi na Dunaju ter s skupino študentov UL FA soustanovila revijo Praznine in kasneje zbirko Drugi prostori, v okviru katere so izhajale strokovne monografije s področja arhitekture, umetnosti in filozofije. Leta 2013 je bilo uredništvo Praznin nominirano za Plečnikovo medaljo za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture. Sodelovala je pri programih in razstavah galerije Dessa ter v različnih natečajnih skupinah. Po zaključku študija je delovala kot samozaposlena v kulturi – arhitektka, urednica, pedagoginja, kritičarka/recenzentka. Sodeluje pri razstavnih in arhitekturnih projektih v okviru arhitekturnega ateljeja Medprostor in samostojno, ukvarja se tudi z oblikovanjem publikacij in informacijske grafike. Od leta 2019 je na UL FA habilitirana kot asistentka za področje arhitekture.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Prostor za vse: anketa o Trgu republike
Strokovna monografija

Prostor za vse: anketa o Trgu republike; strokovna monografija; Hočevar, Marjan; Žnidaršič, Rok; Planišček, Anja; Čakš, Katarina; Kotnjek, Aljoša; oblikovanje strokovne monografije in spletne strani; Katarina Čakš; [COBISS.SI-ID 297096960]

Praznine: revija za arhitekturo, umetnost in bivanjsko kulturo
Revija

Praznine: revija za arhitekturo, umetnost in bivanjsko kulturo. Umetniško izobraževalno društvo Praznine, 2011-2017; Čakš, Katarina; Kosec, Miloš; Lebar, Nejc; Stanič, Tomo; Valentič, Maja; Zabel, Vid; ISSN 2232-4216 [COBISS.SI-ID 257585920]

Umetniška dejavnost

Mladi smo in živi: 100 let šole za arhitekturo v Ljubljani
Razstava
2020

Mladi smo in živi: 100 let šole za arhitekturo v Ljubljani, zasnova in oblikovanje razstave; Cankarjev dom, Ljubljana; Katarina Čakš, Rok Žnidaršič, Nika Grabar, Zala Zia Lenardič, Petra Lukovac, Astrid Magajna

Nagrada Brumen na področju informacijskega oblikovanja za oblikovanje in postavitev razstave URbrano; 9. bienale slovenskega oblikovanja
Nagrada
2019

URbrano
Razstava
2018

URbrano; zasnova in oblikovanje razstave; Desni atrij Mestne hiše, Ljubljana; Rok Žnidaršič, Jerneja Fischer Knap, Samo Mlakar, Katarina Čakš/https://brumen.awardsplatform.com/gallery/aAmZgREx/OvqBVkjd?search=b26b549de68ba4f0-9

Ravnikarjeva linija: Načrtovanje in izgradnja Trga republike ter 40 let od začetka gradnje Cankarjevega Doma
Razstava
2017

Ravnikarjeva linija: Načrtovanje in izgradnja Trga republike ter 40 let od začetka gradnje Cankarjevega Doma, zasnova in oblikovanje razstave, Cankarjev dom, Ljubljana, Rok Žnidaršič, Katarina Čakš, Aljoša Kotnjek