strok. svet. mag.
Edo Wallner

univ. dipl. inž. grad.

Rojen je bil leta 1965 v Ljubljani, leta 1984 je zaključil Gradbeno tehniško šolo v Ljubljani. Leto kasneje je odšel služit vojaški rok. Med 1986–1991 je študiral na na gradbenem oddelku FAGG v Ljubljani. Diplomiral je leta 1991 na konstrukcijskem odseku na katedri za masivne in lesene konstrukcije z diplomskim delom Konstitutivne enačbe ojačanega betonskega prereza z upoštevanjem reologije materiala. Istega leta se je kot asistent stažist zaposlil na Šoli za arhitekturo FAGG. Na povabilo Universita degli studi di Trento – Dipartimento di meccanica strutturale e progettazione automatica je imel leta 1992 dve predavanji v Trentu. Leta 1994 je bil na Šoli za arhitekturo FAGG prvič izvoljen za asistenta za gradbene konstrukcije. Leta 2000 je prijavil in nato leta 2002 pridobil patent SI 20759 A z naslovom Postopek povečanja upogibne nosilnosti s predkrivljanjem. Leta 2003 je na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani zaključil magistrski študij z magistrsko nalogo Predkrivljeni leseni lepljeni lamelirani nosilec. Leta 2008 je v okviru ARRS projekta Uvajanje naprednih tehnologij za povečanje varnosti v arhitekturi sodobnih stanovanjskih stavb prvi v Sloveniji izvedel vrsto eksperimentalnih preiskav, povezanih z razvojem pasivne potresne izolacije na XPS toplotno-izolativni blazini. Od leta 2009 je na ULFA zaposlen kot strokovni svetnik.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Temeljenje pasivnih hiš s potresno varovalko
Poglavje v zborniku
2008

WALLNER, Edo. Temeljenje pasivnih hiš s potresno varovalko V: LOPATIČ, Jože (ur.), MARKELJ, Viktor (ur.), SAJE, Franc (ur.). Zbornik 30. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 8.-9. oktober 2008. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih kostruktorjev, 2008. Str. 219-226, ilustr. ISBN 978-961-91691-3-1. [COBISS.SI-ID 241297920]

Predkrivljen lepljen lameliran lesen nosilec
Poglavje v zborniku
2001

WALLNER, Edo. Predkrivljen lepljen lameliran lesen nosilec V: SAJE, Franc (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.), Zbornik 23. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 18.-19. oktober 2001. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih kostruktorjev, 2001. Str. 133-140, ilustr. ISBN 961-90266-6-7. [COBISS.SI-ID 114702336]

The Slovenian old timber building construction - influence of earthquake
Poglavje v zborniku
1998

KUŠAR, Jože, KUŠAR, Domen, SLIVNIK, Lara, WALLNER, Edo. The Slovenian old timber building construction - influence of earthquake. V: NATTERER, Julius (ur.), SANDOZ, Jean Luc (ur.). Proceedings : 5th world conference on timber engineering, August 17-20, 1998 [also] WCTE`98, Montreux, Switzerland. 5th world conference on timber engineering, August 17-20, 1998, Montreux, Switzerland. Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes, 1998. Str. 700-701. ISBN 2-88074-380-X, ISBN 2-88074-38

Behaviour of glued laminated timber structures
Poglavje v zborniku
1995

SAJE, Franc, LOPATIČ, Jože, WALLNER, E. Behaviour of glued laminated timber structures. V: EMRI, Igor (ur.), KNAUSS, Wolfgang G. (ur.). Proceedings. 1st International Conference on Mechanics of Time Dependent Materials, Ljubljana, 11-13 September 1995. Bethel (Connecticut): Society for Experimental Mechanics; Ljubljana: [Center za eksperimentalno mehaniko], 1995. Str. 213-217, graf. prikazi. ISBN 961-90250-0-8. [COBISS.SI-ID 115809]

Račun plošč z novorazvitim programom PLATES
Poglavje v zborniku
1993

WALLNER, Edo. Račun plošč z novorazvitim programom PLATES. V: FISCHINGER, Matej (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.), SAJE, Franc (ur.). Zbornik 15. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 16.-17. september 1993. Ljubljana: Društvo gradbenih kostruktorjev: Društvo za potresno inženirstvo, 1993. Str. 261-276, ilustr. ISBN 86-80223-28-X. [COBISS.SI-ID 77372672]