Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Zagovori zaključnih del

Zagovori zaključnih del na univerzitetnem študiju prve stopnje Urbanizem (UŠU)

  • Datum in čas
    01. 7. 2022
  • Lokacija
    Galerija

Fakulteta za arhitekturo razpisuje zagovore zaključnih del na univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Urbanizem (UŠU)

9:00

Jakob Smrekar: Projektiranje s pomočjo orodja CIM na primeru študentskega kampusa v Novi Gorici

Mentorica: prof.dr. Alenka Fikfak
Somentor: asist. Kristijan Lavtižar

9:45

Lana Bavcon: Proces participacije pri zasnovi nove soseske v Celju

Mentorica: prof.dr. Alenka Fikfak

Somentor: doc.dr. Matej Nikšič

10:30

Nejc Razpotnik: Uporaba načel pametne mobilnosti v novi soseski v Celju

Mentorica: prof.dr. Alenka Fikfak
Somentor: dr. Luka Mladenovič

Povezave