Nina Zaletelj Iličič: Vrtec na prostem: Idejna zasnova gozdnega vrtca v kanjonu reke Kokre

  • Datum in čas
    14. 6. 2023 ob 11:15

Naziv: magistrica inženirka arhitekture

Mentor: prof. mag. Anja Planišček

Somentor: asist. Ana Kreč

Lokacija: Soba 33