Manja Platovšek: Poti do trajnostne urbane odpornosti na primeru Klimatske ulice Smedennstraat na Nizozemskem

  • Datum in čas
    22. 4. 2024 ob 9:00

Naziv: diplomirana inženirka arhitektka – urbanistka (UN)

Mentor: izr. prof. mag Polona Filipič Gorenšek

Somentor: /

Lokacija: Plečnikova soba