Laura Ivančić: Center glokalnega sodelovanja

  • Datum in čas
    07. 4. 2023 ob 11:15

Naziv: magistrica inženirka arhitekture

Mentor: izr. prof. mag Polona Filipič Gorenšek

Somentor: /

Lokacija: Soba 33