Jana Benedik: Identiteta ruralnih predalpskih naselij. Idejna zasnova javnih odprtih prostorov v gorenjski regiji

  • Datum in čas
    17. 2. 2023 ob 8:30

Naziv: magistrica inženirka arhitektka – urbanistka

Mentor: prof. dr. Alenka Fikfak

Somentor: asist. dr. Janez Peter Grom

Lokacija: Plečnikova soba