Jan Verhovšek: Revitalizacija območja obstoječega športnega centra in idejna zasnova nove ledene dvorane v Kranju

  • Datum in čas
    05. 4. 2024 ob 12:00

Naziv: magister inženir arhitekture

Mentor: prof. mag. Anja Planišček

Somentor: /

Lokacija: Plečnikova soba