Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Ivan Videk: Vloga multimodalnega vozlišča za bolj trajnostno povezljivost mesta

  • Datum in čas
    15. 9. 2023 ob 14:45

Naziv: diplomirani inženir arhitekt – urbanist (UN)

Mentor: izr. prof. mag Polona Filipič Gorenšek

Somentor: asist. Sinan Mihelčič

Lokacija: Plečnikova soba