Ana Jerina: Idejna zasnova trajnostne ekososeske na območju Farme Stična

  • Datum in čas
    03. 4. 2023 ob 9:45

Naziv: magistrica inženirka arhitekture

Mentor: prof. dr. Alenka Fikfak

Somentor: asist. dr. Janez Peter Grom

Lokacija: Plečnikova soba