Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Bralni seminar filozofije arhitekture – Arhitektura, realnost in realno

  • Študijsko leto
    2018/19

Osnova seminarja je bilo besedilo francoskega psihoanalitika Jacquesa-Alaina Millerja »Pet predavanj o Lacanu v Caracasu«. V njem lahko najdemo odgovor na osnovno vprašanje, ki ga naslavlja naslov seminarja »Arhitektura, realnost in realno«. To pa je vprašanje lacanovske in badioujevske strukture trojega, ki jo bomo obravnavali kot strukturo kreativne miselne prakse arhitekture.

Filozof Rado Riha je znanstveni svetnik in predstojnik Filozofskega inštituta ZRC SAZU. Raziskovalno dela na področju Marxove kritike politične ekonomije, sodobne kontinentalne, predvsem francoske filozofije, Lacanove psihoanalize, med klasičnimi filozofi pa je njegov referenčni avtor Immanuel Kant. Pred kratkim je izšla pri avstrijski založbi Turia + Kant, Wien-Berlin 2018, njegova knjiga Kant in Lacan’scher Absicht, predelana inačica slovenske knjige Kant in drugi kopernikanski obrat filozofije, Založba ZRC, Ljubljana 2012. Rado Riha je filozof, ki se v svojem filozofskem delu, predvsem v zadnjem času, ukvarja tudi z arhitekturo.