Razpis Erasmus+ študijske izmenjave za leto 2021/2022
Na podlagi razpisa Univerze v Ljubljani Fakulteta za arhitekturo objavlja razpis za zbiranje prijav za 'ERASMUS' študijske izmenjave za leto 2021/2022. Na razpis se lahko prijavi vsak študent Fakultete za arhitekturo, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisa Univerze v Ljubljani (gl. prilogo) in je v študijskem letu 2020/2021 vpisan najmanj v 2. letnik univerzitetnega študija (ta omejitev ne velja za študente drugostopenjskega študija urbanizem in doktorskega študija). Seznam možnosti je sestavni del razpisa fakultete. V tem seznamu so zapisani tudi dodatni pogoji, ki veljajo za posamezne institucije gostiteljice. V primeru uradnih potrditev dodatnih ali spremenjenih možnosti v času razpisa bodo le-te objavljene kot dopolnitev razpisa, in sicer v obliki dopolnjenega seznama možnosti. Več informacij o posameznih študijskih programih lahko najdete na spletnih straneh tujih univerz in fakultet. Prijavna dokumentacija v elektronski obliki je na voljo spodaj.

Prijave v digitalni obliki sprejema koordinator Matevž Juvančič (matevz.juvancic@fa.uni-lj.si) do vključno nedelje, 28. 2. 2021. Informativni sestanek za vse zainteresirane bo v sredo, 3. 2. ob 12.00 na spletni platformi Zoom -  – v okviru otvoritve spletne Erasmus razstave FA. Dodatne informacije (po sestanku!) so na voljo po elektronski pošti. Nepopolne ali prepozne prijave ne bodo upoštevane.

Vsak kandidat nastopa posamič, kombinacij z drugimi kandidati, zaradi narave izbora ni moč predvideti ali upoštevati.

V primeru, da kandidat pred odhodom ne izpolnjuje pogojev za vpis ali se izmenjavi po izboru kandidatov odpove, se prednostni vrstni red razpisnih rezultatov ne spremeni, takšno mesto izmenjave ostane prazno. Rezultati razpisa bodo objavljeni 15.3.2021 na tej FA spletni strani, kandidate pa bomo s sklepom o izboru obvestili po e-pošti.

Za podrobnostih si temeljito preberite in oglejte priloge razpisne dokumentacije!

PRILOGE

0          besedilo razpisa ...več

 

1          prijavni obrazec - v Šis-u - prijava na izmenjavo 
            (v dokazilo za jezik lahko naložite prazen dokument,
            ker obrazec slednjega vsakič šteje kot obvezno prilogo)

 

2          besedilo razpisa UL z dopolnitvami FA ...slo ...ang

 

3          seznam možnosti 1.2.2021 ...več

 

4          seznam želja - obrazec 1.2.2021 ...več

5
          seznam želja – primer ...več

 

6          izjava o uporabi osebnih podatkov ...več

 

7           rezultati razpisa ...več

 

Razpis Erasmus+ študijske prakse za leto 2020/2021

Na podlagi razpisa Univerze v Ljubljani (povezava) Fakulteta za arhitekturo objavlja razpis za zbiranje prijav za praktična usposabljanja ERASMUS+ za študijsko leto 2020/2021. Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja v tujini, ki bodo izvedene od 1. januarja 2021 do najkasneje 31. decembra 2021. Vsa praktična usposabljanja Erasmus+ pred tem pokriva naknadni razpis za leto 2019/20 (glej zavihek mednarodno). Na razpis se lahko prijavi vsak študent Fakultete za arhitekturo, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisa Univerze v Ljubljani (gl. prilogo). Najkrajše možno obdobje Erasmus+ praks je obdobje dveh mesecev oz. 60 dni. Pri prijavi ni nujno definirati države ali delodajalca in lahko ta del puščate prazno.


Še opozorilo: mladi diplomanti se morate na razpis prijaviti pred zaključkom študija. V primeru, da bi diplomirali ali magistrirali pred 11.11.2020, opravite prijavo za prakso pred zagovorom in me o tem obvestite preko epošte! Ponovno se prijavite tudi vsi tisti, ki ste januarja letos že prijavljali prakse z namenom opravljanja v letu 2021.


Prijave sprejemamo v elektronski obliki (preko ŠiSa) do vključno srede, 11. 11. 2020. Dodatne informacije so na voljo po elektronski pošti. Nepopolne ali prepozne prijave ne bodo upoštevane!


Rezultati razpisa bodo objavljeni 16.11.2020 na spletni strani ERASMUS FA, kandidate bomo s sklepom o izboru obvestili po e-pošti.

 

Za podrobnosti si temeljito preberite in oglejte priloge razpisne dokumentacije!

 

PRILOGE (samo v elektron. objavi razpisa):

 

0          besedilo razpisa UL ...slo ...eng

 

1          prijavni obrazec - v Šis-u - prijava na izmenjavo (oz prakso)

 

Naš informacijski sistem živi svoje življenje: če ste se prijavili že januarja letos, potem ponovna prijava ne bo mogoča - v takih primerih bom upošteval takratno prijavo v ŠiSu kar pomeni manj dela za vas in zame. Na novo se prijavite vsi tisti, ki se do sedaj niste v zimskem roku in bi  radi odšli na prakso v letu 2021.

Erasmus razgovori: (zimski semester 21/22) 
po vnaprejšnjem dogovoru po e-pošti /
upon previous arrangement per email
v času Covid19 razmer na daljavo preko povezave
during Covid19 measures discussions primarily online: link

kabinet 42 / room 42
doc. dr. Matevž Juvančič
Erasmus koordinator na Fakulteti za arhitekturo
matevz.juvancic(at)fa.uni-lj.si
tel. +386 1 2000 715
fax. +386 1 425 74 14

POSTOPKI PRIZNAVANJA ...glej isti stolpec povsem spodaj

MOŽNOSTI IN PRILOŽNOSTI ERASMUS+  ...več
povzeto, ključno in na kratko vse v enem dokumentu

STRANI UL Z IZČRPNIMI INFO O ERASMUS+ ...več

STRATEGIJA INTERNACIONALIZACIJE EU ...več

VELJAVNI ERASMUS SPORAZUMI za pedagoške in študentske izmenjave

INFO FOR INCOMING EXCHANGE STUDENTS  here...
_________________________________________

Novice in obvestila

Mednarodna pisarna na Univerzi je objavila zelo koristen seznam najpogostejših vprašanj in odgovorov v zvezi Erasmus+ izmenjavami in praksami (t.i. FAQ) ...več

Poleg tega so pripravili tudi uporabno časovnico, ki vas vodi skozi celoten potek procesa izmenjave od razpisa, prijav, dejanj po prijavi, prijave na tujo institucijo, odhoda, izmenjave same, do postopkov po vrnitvi ...več

-----------

Priznavanje praks, opravljenih v tujini - glej spodaj v istem stolpcu

----------

7.9.2021

Zaradi uspešne porabe sredstev in manjšega števila odpovedi od pričakovanih, UL ne bo razpisala naknadnih prijav za Erasmus+ izmenjave za poletni semester 2021/22

3.2.2021
Tradicionalna Erasmus razstava del in vtisov študentov, ki so se udeležili izmenjav in praks v letu 2019/20 je letos na ogled na spletu ter po vsebini še bolj bogata in izčrpna kot prejšnja leta. Vabljeni k ogledu! ...več

1.2.2021
Naknadne prijave na za Erasmus+ študijske prakse 20/21 ali podaljšanja praks

Ker na preteklem razpisu še niso bila rezervirana vsa sredstva, so naknadne prijave možne pod naslednjimi pogoji: glede na razpoložljiva sredstva, bo razpis na UL ostal odprt do porabe sredstev. Študent, ki se naknadno prijavlja na razpis, mora imeti že izbranega delodajalca in potrjen Študijski sprazum za prakse. Naknadne prijave  ali prošnje za podaljšanje (izpolnjen in potrjen obrazec During  mobility) morajo biti oddane vsaj en mesec pred začetkom mobilnosti. Uporabljajo se naslednji obrazci: delno predizpolnjen LA (spodaj v stolpcu), izpolniti je potrebno prijavnico in tabelo ter vse skupaj poslati Erasmus koordinatorju na FA. Okno obdobja koriščenja se je podaljšalo in obsega obdobje od 1.1.2021 do 30.9.2022, trajanje prakse: najmanj 2 meseca. ...prijavnica ...tabela

7.9.20
Naknadni razpis Erasmus+ študijske izmenjave za leto 2020/2021

Na podlagi razpisa Univerze v Ljubljani (povezava) Fakulteta za arhitekturo objavlja naknadni razpis za zbiranje prijav za 'ERASMUS' študijske izmenjave za poletni semester študijskega leta 2020/2021. Na razpis se lahko prijavi vsak študent Fakultete za arhitekturo, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisa Univerze v Ljubljani (gl. prilogo) in je v študijskem letu 2019/2020 vpisan najmanj v 2. letnik univerzitetnega študija (izjema so študenti drugostopenjskega študija urbanizem in doktorskega študija, ki se lahko prijavijo že v 1. letniku). Seznam možnosti je sestavni del razpisa fakultete. V tem seznamu so zapisani tudi dodatni pogoji, ki veljajo za posamezne institucije gostiteljice. Več informacij o posameznih študijskih programih lahko najdete na spletnih straneh tujih univerz in fakultet. Prijavna dokumentacija v elektronski obliki je na voljo na spletni strani FA ( MEDNARODNO > ERASMUS).

Smiselno se uporabi besedilo razpisa na levi pod točko 0. Namesto ŠiS prijave se prijavne podatke vnese v naslednjo datoteko in jo pošlje v excel obliki koordinatorju na FA po e-pošti. Pogoji upravičenosti in izbora ostajajo enaki. Jezikovni pogoji, pogoji vpisa v trenutni letnik ter drugi pogoji veljajo tudi za naknadni razpis. Način prijave je takšen kot zapisan v razpisu na levi. Razloček je predvsem v datumih prijave, razpoložljivosti mest in potencialnem trajanju izmenjave - poletni semester.

Kandidati kandidirajo za še prosta mesta iz seznama 3 na levi strani, že zasedena mesta je moč razbrati iz rezultatov razpisa 7 na levi strani.

Prijave v natisnjeni obliki sprejema koordinator Matevž Juvančič do vključno 12. 10. 2020 v poštni predal v vratarnici ali v kabinet 42. Nepopolne ali prepozne prijave po datumu zapisanem na levi ne bodo upoštevane!

Vsak kandidat nastopa posamič, kombinacij z drugimi kandidati, zaradi narave izbora ni moč predvideti ali upoštevati!

V primeru, da kandidat pred odhodom ne izpolnjuje pogojev za vpis ali se izmenjavi po izboru kandidatov odpove, se prednostni vrstni red razpisnih rezultatov ne spremeni, takšno mesto izmenjave ostane prazno. Rezultati razpisa bodo objavljeni 16.10.2020 na spletni strani ERASMUS FA, kandidate pa bomo s sklepom o izboru obvestili po e-pošti.

Za podrobnostih si temeljito preberite in oglejte priloge razpisne dokumentacije na desni in levi strani. Zaradi trenutno negotove situacije v zvezi s COVID19 in dinamiko po Evropi, se lahko zgodi, da bodo dejanska realizacija izmenjav in njihova oblika kot tudi pridobljene izkušnje okrnjene v primerjavi s preteklimi leti zato tudi razmislek o tem pri vaših odločitvah ne bo odveč.

-------------

Naknadni razpis za Erasmus+ prakse v letu 2018/19 ...več 

 

Priprava študijske pogodbe in individualnega predmetnika

1. Obvezna navodila za izvajanje postopka priznavanja v tujini opravljenih obveznosti v programu ‘Erasmus’ – na Fakulteti za arhitekturo (in obvezna navodila za izvajanje mednarodne študijske izmenjave in prakse UL)  ...več

2. Erasmus+ obrazec za študijski sporazum za študij (Learning Agreement for Studies) ...več

3. Erasmus+ obrazec za sporazum za praktično usposabljanje (Learning agreement for Traineeships) ...več

4. Obrazec za preverjanje individualnega predmetnika (Recognition Sheet) (obvezna priloga k študijski pogodbi) ...več

5. Vzorec oz. primer izpolnjenega obrazca individualnega predmetnika ...več in vzorec nove Erasmus+ izpolnjene študijske pogodbe/sporazuma (Learning Agreement) ...več

Glej tudi spodaj - priznavanje: po vrnitvi

 

VSA PRAKTIČNA USPOSABLJANJA, OPRAVLJENA V TUJINI, KI NE BODO PREDHODNO POTRJENA S STRANI FA ERASMUS KOORDINATORJA, NE BODO PRIZNANA!

 

Postopki priznavanja v tujini opravljenih obveznosti: po vrnitvi
Po vrnitvi z izmenjave čim prej oddajte dokumentacijo Erasmus koordinatorju na FA (v času govorilnih ur ali v njegov predal v vratarnici), da bo postopek priznavanja takoj stekel. Potrebni dokumenti za priznavanje so vsi naslednji:

  • Transcript of records (TR) - original (!), kot original se upošteva tudi, če pride po e-pošti neposredno iz tuje institucije (koordinator-koordinatorju, brez posrednikov in 'forward-ov')    
  • Learning agreement (LA) - lahko kopija
  • Individualni predmetnik - aktualna usklajena verzija (!), na kateri so vsi predmeti, ki so tudi v TR-ju; jezik naslovov predmetov v individualnem predmetniku in na TR mora biti isti!!!; priloge: opisi predmetov, če gre za nove, dodane povsem na koncu, dopuščeno le v 20% celotnega števila opravljenih točk v tujini in ni garanta, da bodo priznani;
  • Potrdilo o času gostovanja na instituciji - kopija
  • Seznam opravljenih izbirnih predmetov na FA - lahko email ali na listu

Na podlagi tega koordinator pripravi predlog za neposredno priznavanje, ki ga mora formalno potrditi KŠZ na svoji naslednji seji. Prej, ko bo dokumentacija popolna, prej ga lahko pripravi oz. ga ne more, če katerega izmed navedenih dokumentov ni. Po seji KŠZ na dom prejmete Potrdilo o priznanih obveznostih. Priznane obveznosti referat avtomatsko vpiše v ŠiS (brez posredovanja z vaše strani, brez prijavljanj na izpitne roke).

  • Glede dokumentacije za štipendijo oz finančno pomoč se morate dogovarjati s tistim, s katerim ste podpisali pogodbo - v tem primeru z univerzo
  • Pristojni na univerzi vedo, da Potrdilo o priznanih obveznostih naši študenti ne morejo zagotoviti iz danes na jutri. In zato čakajo nanj ter šele nato zaključijo vse postopke. Prosijo tudi, da ne nalagate drugih dokumentov v to rubriko in počakajte, da boste imeli pravega ter ga šele takrat naložijo.
  • Potrdilo o priznanih obveznostih vam bo referat poslal po pošti.

V tujini opravljen predmet Študijska praksa 2 se priznava na enak način in po navodilih, opisanih v točki 1. Vsi, ki odhajate na študijsko prakso v tujini uporabite Erasmus+ obrazce pod točko 3. Kdor odhaja v okviru programa Erasmus+ izpolni nespremenjen obrazec. Kdor odhaja na prakso izven Erasmus okvirov, v lastni režiji, iz obrazca pobriše oznake (v tekstu in grafiki), da gre za Erasmus program – vse ostalo pa ostaja nespremenjeno. V vseh primerih mora biti obrazec izpolnjen v celoti, vsaj v delu, ki je tisti hip aktualen (npr. pred izmenjavo, med izmenjavo ali po izmenjavi). Pred odhodom LA podpiše najprej študent, nato delodajalec in nazadnje še koordinator na FA. Da se opravljena praksa prizna za predmet Študijska praksa 2, morajo spodaj navedeni dokumenti izkazovati obdobje trajanja, ki ni krajše od 30 koledarskih dni. Za priznavanje v tujini opravljene prakse Erasmus koordinatorju na FA po vrnitvi oddate naslednjo dokumentacijo z vsemi pripadajočimi podpisi in žigi:

  • Learning agreement for Traineeships (obvezna sestavna dela: Before the mobility in After the mobility) – v celoti izpolnjena in v originalu!
  • Poročilo na do dveh A4 straneh o dejanskem delu in izkušnjah na praktičnem usposabljanju; ni posebnega obrazca

VSA PRAKTIČNA USPOSABLJANJA, OPRAVLJENA V TUJINI, KI NISO PREDHODNO POTRJENA S STRANI FA ERASMUS KOORDINATORJA, NE BODO PRIZNANA!

PRED ODDAJO ORIGINALNIH POTRDIL ERASMUS KOORDINATORJU NA FA, JIH PROSIM KOPIRAJTE IN POSKENIRAJTE ZASE IN ZA NADALJNO UPORABO!

Koristne informacije


1.
Na CMEPIUSu je Maja Godejša zbrala in uredila vtise, izkušnje in portrete slovenskih Erasmus študentov v lični in priljudni obliki »Študenti na poti – Izkušnje/portreti slovenskih ERASMUS študentov« (datum publikacije: 2013) ...več

2. UL med 20 zgodb o uspehu programa ERASMUS. Univerza v Ljubljani se je po oceni Evropske komisije uvrstila med 20 najbolj uspešnih od 2500 sodelujočih šol v programu ERASMUS.  Fakulteta za arhitekturi k tej 'zgodbi o uspehu' vsako leto prispeva cca 40 odhajajocih in cca 20 prihajajocih studentov ...več

3. Univerza v Ljubljani je Fakulteti za arhitekturo podelila posebno priznanje za izjemne dosežke na področju mednarodnega sodelovanja in izmenjave študentov in učiteljev. ...več


 


Arhiv novic