Proces

V to sekcijo in zbirko sodijo publikacije, v katerih so objavljeni rezultati študijskega procesa in/ali služijo promociji študijskih rezultatov na UL FA. Nujni sestavni del publikacij, ki se uvrščajo v zbirko Proces, je spremna študija, v kateri urednica/urednik podrobno predstavi osrednji problem, ki ga delo obravnava in ga umesti v širši družbeni in arhitekturni kontekst.
Neodvisno od zbirk izhajajo publikacije študentskih delavnic, vodniki, ki jih izdelajo študentje za ekskurzije, in drug drobni tisk. Oblikovanje in prelom sta v primeru tovrstnih publikacij le okvirno opredeljena.

Publikacije zbirke