Premisleki

Zbirka je namenjena objavam izvirnih znanstvenih in strokovnih besedil, ki se osredotočajo predvsem na slovensko arhitekturo, in ki ne le predstavljajo, ampak tudi razvijajo področji arhitekturne teorije in zgodovine arhitekture kot nepogrešljivih sestavnih delov celovito razvite prakse arhitekture in načrtovanja prostora. Namen zbirke je spodbujanje in razvijanje tako znanstvene in strokovne, kakor tudi širše družbene razprave o arhitekturi in urbanizmu.

Publikacije zbirke