Zasnova kolesarskih poti na območju severnega dela pokrajine Kraškega roba

Maja Vučko

  • Študijski programi
    Univerzitetni študijski program prve stopnje Urbanizem (UŠU)
  • Študijsko leto
    2021/22

Diplomsko delo se ukvarja z zasnovo kolesarskih poti na območju severnega dela pokrajine Kraškega roba. Obravnavano območje pod kraškim robom na Primorskem je pestro s kolesarskimi potmi, ki potekajo tudi skozi vasi Socerb, Osp, Črni Kal in Kastelec.

Predlagana zasnova kolesarskih poti ureja že obstoječe odseke poti in jih povezuje v celoto skupaj z novimi poteki poti, na katere se priključujejo spremljevalni programi, ki dopolnjujejo že obstoječo cestno in kolesarsko infrastrukturo. Kolesarske poti so zasnovane tako, da odgovarjajo potrebam različnih tipov kolesarjev, temu primerno so prilagojene izhodiščne točke poti in tipi počivališč.

Prvi del naloge se ukvarja s pregledom tipov kolesarjev, zakonodajnim okvirom in z razvojem kolesarskega turizma. Predstavljen je pomen in predviden razvoj kolesarske destinacije na obravnavanem območju. V nadaljevanju je prikazan analitični del, ki je služil kot podlaga za izdelavo sinteze. Sinteza analiz je bila uporabljena kot usmeritev pri snovanju kolesarskih poti in programskih vsebin.

V drugem delu je predstavljena zasnova kolesarskih poti, ki so namenjene različnim tipom kolesarjev, vodijo po trasah iz različnih tipov podlag in se med seboj razlikujejo po težavnosti in dolžini. Na koncu so prikazane urbanistične ureditve kolesarskih počivališč, ki so strateško umeščena in nudijo različne vsebine.