Urejanje urbane soseske po načelih zadružnega bivanja na lokaciji Sibirija v Ljubljani

Liza Zala Štandeker

  • Študijski programi
    Univerzitetni študijski program prve stopnje Urbanizem (UŠU)
  • Študijsko leto
    2021/22

Diplomsko delo se ukvarja s tematiko ustvarjanja stanovanjske zadružne soseske v urbanem okolju. V teoretičnem delu so predstavljeni modeli zadružnih skupnosti, načini in postopki njihovega vzpostavljanja ter njihov vpliv na zadružnike in lokalno skupnost. Diploma z anketnim vprašalnikom odgovarja na vprašanje kakšnih rešitev stanovanjskega problema si želijo mladi. Urbanistična ureditev prikazuje uporabo zadružnih načel pri projektiranju soseske. Ideja ustvarjanja skupnosti je prisotna v projektiranju stavb in odprtih prostorov.