TET360 – Potencial trbovljske termoelektratne in njena revitalizacija

Nik Solina

  • Študijski programi
    Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Študijsko leto
    2020/21

Dimnik trboveljske termoelektrarne je mogočna prostorska dominanta, ki s svojimi 360 metri predstavlja najvišji objekt v Sloveniji. Dejstvo, da ta industrijski objekt ni več aktiven, sili v razmislek o njegovi ponovni izrabi. 

Magistrska naloga jemlje trboveljski dimnik kot orientacijsko točko pri iskanju pristopa k revitalizaciji celotnega območja trboveljske termoelektrarne. 

Razvoj projekta se opira na štiri stebre – ekologijo, kulturo, ruševino in dediščino. Ti izhajajo neposredno iz dimnika in se širše navezujejo na kontekst termoelektrarne in mesta Trbovelj. Z njimi se določi pristop k revitalizaciji in definira arhitekturna intervencija.

Pri revitalizaciji se kot dediščina ne varuje zgolj podoba dimnika, ampak vpetost v proces, ki je bila ključna za njegovo aktivnost. Fokus se tako z dimnika prenese na preostale objekte elektrarne, ki postanejo dimniku enakovredni. Z njihovim varovanjem se vzdržuje fascinacija, ki jo območju trenutno dajejo degradirani industrijski objekti, ruševine. Minimalne rušitve in zgolj točkovni posegi v grajeno tkivo oblikujejo ekološki in trajnostni pristop k revitalizaciji, ki območja ne zapolni v celoti in dopušča možnosti kasnejšega razvoja. Nekdanjo industrijsko rabo območja nadomesti nadgrajena kulturna produkcija Trbovelj, ki se počasi prebija tudi na lokacijo termoelektarne.

TET360 predstavlja novo stopnjo v razvoju trboveljske termoelektrarne. S točkovnimi posegi, remonti, ter ohranjanjem logike procesa se zasleduje bistvo industrijskega kompleksa, zamenja pa se njegova vsebina. Nekdanja termoelektarna postane kulturni center, vnos nastanitvenih in storitvenih dejavnosti pa razširi možnosti izrabe in podaljša aktivnost kompleksa.

TET360 trboveljski dimnik in njegovo dolino ponovno osmišlja, obenem pa ostaja odprt in fleksibilen okvir dodatnih, še nepredvidenih vsebin.