Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Stanovanjska zadruga kot model za reševanje stanovanjskega problema na območju nekdanje tovarne Rog v Ljubljani

Žan Plevnik

  • Študijski programi
    Magistrski študijski program druge stopnje Urbanizem (MŠU)
  • Študijsko leto
    2022/23

Magistrsko delo celovito obravnava stanovanjsko problematiko na evropskem, državnem in lokalnem nivoju. Naloga raziskuje vzroke in posledice (ne)delujoče stanovanjske politike v Sloveniji v zadnjih desetletjih ter jih primerja z ostalimi državami. Problematika je predstavljena skozi statistiko in stanovanjsko politiko, na različnih merilih. Odgovor na zastavljen problem pa so stanovanjske zadruge. Zadruge ali kooperative se že vrsto desetletji uporabljajo, kot dobro delujoč model stanovanjske preskrbe v različnih državah. Njihova socialno-kolektivna naravnanost poda odlično protiutež današnji kapitalistično individualizirani družbi, ki preko odprtega trga ne najde več odgovorov na stanovanjska vprašanja. Za implementacijo ideje o zadrugi je izbrano območje nekdanje tovarne Rog. Prav tam, se je pred kratkim končalo 15 letno obdobje samoorganizirane Avtonomne tovarne Rog. Na lokaciji se je odvijalo mnogo kulturno-umetniških dejavnosti, športno-rekreativnih aktivnosti in teoretsko-aktivističnih praks, ki so delovale v javno dobro. Projekt je zamišljen kot sinergija med mestno občino Ljubljana in zadružno organizacijo, v kateri bi sodelovali tudi nekdanji uporabniki ATR. MOL bi ostala lastnica celotnega območja in upravljala s prenovljeno tovarno Rog – Center sodobnih umetnosti. Zadružna organizacija pa zgradila najemniško zadrugo z bogatim dodatnim programom.