Pomen urbanega središča: idejna urbanistična zasnova središča občine Ankaran

Pia Winkler

  • Študijski programi
    Univerzitetni študijski program prve stopnje Urbanizem (UŠU)
  • Študijsko leto
    2021/22

V diplomski nalogi je obravnavano oblikovanje novega linearnega mestnega središča občine Ankaran. Izoblikovana je strategija za načrtovanje elementov podobe urbanega pritličja, ki predstavlja izhodišča za razvoj kakovostnega mestnega prostora. Novo upravno-kulturno središče Ankarana preko odprtega javnega prostora in urbanega pritličja vzpostavlja odnos med opazovalcem in mestom. Z vključevanjem elementov podobe urbanega pritličja središče pridobi celovito oblikovno podobo in prepoznavno identiteto.