Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Idejna zasnova območja Stare šole v Temnici

Ema Hrabrić

  • Študijski programi
    Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Študijsko leto
    2021/22

Magistrsko delo predlaga prenovo območja Stare šole v Temnici na Krasu. Oblikovno gre za prenovo in sanacijo obstoječega objekta šole z dodanimi novimi volumni. S predlogom dodatnega, dopolnilnega programa, ki se vmesti v nove volumne, želim pokazati primer dobre prakse obuditve programsko slabo definiranega in del – no praznega objekta kulturne dediščine. Z novo ureditvijo želim pokazati, da je majhen, občutljiv prostor Krasa mogoče umestiti program večje kvadrature in s tem ne degradirati prostora. Magistrsko delo v prostoru premišljeno sestavi dve popolnoma različni programski vsebini, ki se dopolnjujeta. Na ta način doseže oživitev speče dediščine Krasa ter kraju ponudi nov preurejen prostor.