Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Idejna zasnova konjeniškega centra v Novi Štifti

Urša Rot

  • Študijski programi
    Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Študijsko leto
    2021/22

V magistrski nalogi je predstavljena idejna zasnova konjeniškega centra v Novi Štifti. Poleg objektov za vhlevitev konj, se na lokaciji nahajajo tudi dodatni športni objekti, ki so ključni za dobro telesno pripravljenost konj. Krajinska ureditev obsega tudi urejanje pašnih površin, ter nove zasaditve dreves. Lokacija se nahaja v naselju Nova Štifta, ki je del občine Gornji Grad. Lokacijo na severni strani omejuje struga reke Drete z obrečno vegetacijo, na jugu pa oster gozdni r ob. Z novo ureditvijo želim ustvariti prostor v naravi, ki je primarno namenjen konjem in premišljeno omogoča njihovo bivanje v mirnem okolju z naravnimi elementi. Arhitektura za živali je specifičnega merila, kateremu sledi arhitekturna zasnova ter zasnova zunanjih površin. Objekti se prilagajajo tako lokaciji kot individualnim potrebam konj, kar je glavni cilj predstavljene zasnove.