Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Idejna zasnova centra domače in umetnostne obrti v Škofji Loki

Ana Florjanovič

  • Študijski programi
    Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Študijsko leto
    2021/22

Škofjeloško ozemlje je zibelka rokodelstva in obrtništva. V času hitrega gospodarskega razvoja in industrializacije so znanja in veščine rokodelcev začela izgubljati svoj pomen. Danes v Sloveniji obstaja devet rokodelskih centrov, ki si prizadevajo ohranjati tradicijo, prenašati znanja in jih nadgrajevati. Med seboj se povezujejo v konzorcij. Del konzorcija je tudi Škofjeloški center, ki je zaradi proračuna omejen na eno sobo, kar ne dopušča izvajanja vseh aktivnosti, ki bi jih lahko nudili, zato je potrebno zagotoviti nove prostorske kapacitete.

V magistrski nalogi želim predstaviti model izvajanja rokodelskih storitev, ki bo mesto z novim programom povezoval preko zgodovine in kulturne dediščine. Center bo sestavljen iz dveh delov – iz večjega rokodelskega centra, ter iz delavnic, ki bodo razpršene po mestu. Te bodo nastajale postopoma, glede na potrebe in možnosti kraja. Obravnavano območje novega centra se nahaja v strogem središču in trenutno predstavlja anomalijo v prostoru. Velikost objekta bo zagotavljala dovolj prostora za izvajanje različnih dejavnosti, hkrati pa bo ostala v senci srednjeveškega mesta.