Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Hiša glasbe : idejna zasnova glasbenega središča v Goriških Brdih

Jožef Gorjup

  • Študijski programi
    Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Študijsko leto
    2022/23

Projektna naloga obravnava temo glasbenega področja ter njen vpliv ki ga ima na okolje. Namen naloge je ustvariti prostor, ki bi služil kot infrastruktura domačim prebivalcem in okoliškim krajem ter s tem podpiral ustvarjalno plat vsakdana. Projekt zaobjema tri programske sklope kateri obravnavajo glasbeno šolo, mladinsko društvo KUD Strelišče, ter prostore namenjene glasbenikom in glasbenim skupinam. Cilj novega objekta je ponuditi ustrezne rešitve prostorski problematiki.

Lokacija objekta se nahaja v samem središču Brd, v vasi Dobrovo. Poleg programske vsebine sem se osredotočal na umeščanje samega objekta v grajeno strukturo in s tem poizkušal zaključiti samo podobo prostora in vaškega središča. Dobrovo je bilo podvrženo hitrim spremembam v povojnem obdobju vendar brez zagotavljanja jasne vizije prostora.

Prostorski koncept temelji na kompoziciji treh volumnom, ki so umeščeni v morfološko strukturo starega dela vasi. Med njimi se tako ustvarjajo novi trgi z različnimi nameni. Vzhodni pripada gradu, zahodni trg kot največji tvori središče vasi, severni pa kot najmanjši zagotavlja večje zavetje in intimo.