7. Kdo so predavatelji in od koga se bom učil/-a?

Predavatelji in asistenti na Fakulteti za arhitekturo, članici Univerze v Ljubljani, so izkušeni arhitekti, urbanisti in raziskovalci, prejemniki številnih nagrad in mednarodnih priznanj. Vpeti so v aktualno prostorsko dogajanje v Sloveniji in v svetu.

Znanje iz teorije in prakse profesorji študentom predajajo na individualnem nivoju, skozi debate, pogovore o projektih in diskusije na ekskurzijah. Študij na naši fakulteti temelji na dostopnosti in stiku pedagogov s študenti, kar je pogosto ena od največjih prednosti, ki jo naši študenti izpostavijo tekom študija.  

Dobra arhitektura in urbanizem sta lahko le rezultat dobrega sodelovanja med različnimi strokami, tako da izobraževalni proces nikoli ni enoznačen, temveč se skuša v razvoj projektov vklopiti mentorje z različnih področij umetnosti ter gradbene in prostorske strokovne javnosti.