Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

4. Katera znanja bom osvojil/-a tekom študija?

Tekom študija boste osvojili jezik, s katerim se boste naučili izražati svoje prostorske ideje. Dobili boste podlago teoretskih znanj, prav tako pa boste usposobljeni za likovno in tehnično izražanje.

Skozi praktične predmete se boste naučili uporabe raziskovalnih in analitičnih metod, principov oblikovanja, nenazadnje pa tudi praktične uporabe raznoraznih računalniških programov. 

Ob izdelavi študijskih projektov boste pridobili veščine komuniciranja o prostoru in aktualnih prostorskih temah, ter boste uposobljeni za reševanje in sodelovanje v širših diskurzih vezanih na prostor in okolje v katerem živimo.