Water collector

Ema Ferreira

  • Študijski programi
    Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura (EMŠA)
  • Letnik
    4. letnik
  • Študijsko leto
    2019/20

Projekt se nahaja v urbanem okolju jordanske prestolnice; mesta Amman, ki se je v preteklem stoletju razširilo iz mesteca s 5000 prebivalci v 4-milijonsko metropolo. Izredno gosta zazidava urbanega središča dopušča zelo malo prostora zelenim javnim površinam, ki se v mestu pogosto pojavljajo zgolj naključno. Ključni problem mesta je oskrba z vodo. Obstoječi centralizirani vodni  sistem je energetsko zelo potraten; vodo iz gospodinjstev črpa preko podzemne infrastrukture, 50 km stran do čistilne naprave in jo vrača nazaj s pomočjo cistern in helikopterjev.

Projekt predlaga decentralizirano vodno omrežje na nivoju manjše mestne skupnosti, v katerem voda neprestano kroži. Prvi del filtriranja vode se zgodi v anaerobnih reaktorjih in filtrih na nivoju posameznih hiš, odpadna voda pa se dokončno prečisti v novonastalih urbanih mokriščih Hašemitskega parka. Preplet vode in zelenja tako ustvarja nove mikroklimatske pogoje v samem središču mesta. Poleg urbanih mokrišč se voda manifestira še v vodnem kolektorju, ki ima obenem funkcijo vertikalnega botaničnega vrta z razglednimi javnimi ploščadmi. Zelene parkovne površine, ki se organsko raztezajo čez Hašemitsko plazo, vse do mestne hiše, ustvarjajo zeleno oazo, ki v deževnem obdobju preprečuje poplave v mestnem središču.