strok. svet. mag.
Viktor Žigon

univ. dipl. inž. arh.

Viktor Žigon, u. d. i. a., rojen 1. 3. 1958 v Ljubljani, je leta 1978 maturiral na I. gimnaziji Ljubljana Bežigrad. V študijskem letu 1997/80 je pričel s študijem na FAGG – arhitekturi, kjer je leta 1988 diplomiral pri mentorju prof. dr. Janezu Kresalu z odličnim uspehom. Tema diplomske naloge je bila Nadomestna gradnja – Prešernov trg 3 v Ljubljani. Od decembra leta 1988 je bil zaposlen kot mladi raziskovalec na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Pod mentorstvom prof. dr. J. Kresala je delal na raziskovalni nalogi z naslovom Sovisnost tehnike gradnje in umetnosti gradnje

(oblika in material arhitekture iz kamna). Magistrski študij je zaključil novembra leta 1994.

Od leta 1989 je član DAL in ZDAS; leta 1991 je naredil strokovni izpit za arhitekte s področja gradbene stroke. V preteklih letih je deloval na strokovnem področju na različnih projektnih nalogah bodisi kot sodelavec, soavtor ali avtor. Med službovanjem je opravil tudi krajše študijsko izpopolnjevanje v tujini na AA school of Architecture v Londonu pri prof. Nigel Coatsu.

V zadnjem času se poleg ostalega dela tudi intenzivno ukvarja z arhitekturno fotografijo, kjer je zelo uspešen, saj je za njim že nekaj samostojnih razstav, predavanj, objav idr.