doc. dr.
Špela Verovšek

univ. dipl. geog.

Diplomirala leta 2007 na Filozofski fakulteti, Oddelek za geografijo (UL); doktorirala leta 2012 na Fakulteti za arhitekturo (UL). Področja zanimanj in dela: principi trajnostnega razvoja mest in vrednotenje kakovosti bivanja; metode in pristopi v procesu podatkovno-podprtega načrtovanja v grajenih okolji, razvoj metod za integracijo prostorskih in s prostorom povezanih podatkov, vloga in pomen prometa in vplivi na kakovost bivanja, participacija javnosti in interdisciplinarno sodelovanje v postopkih prostorskega odločanja. Je članica uredniškega odbora in gostujoči urednik revije Annales Series historia et sociologia, član mladega uredniškega odbora revije Igra ustvarjalnosti – teorija in praksa urejanja prostora, tehnični urednik revije AR Arhitektura, raziskave in član komisije za založništvo Fakultete za Arhitekturo. Je koordinatorica bilateralnih sodelovanj z Ameriko: Development of methods for the assessment of liveability and quality in urban places (2019-2021);  Rusijo: Načrtovanje obrečnega prostora v mestih kot del trajnostnega urbanega razvoja (2016-2019); Latvijo Evolving the placemaking methods by examining the dynamics of urban places (2020-2022)3. Vključena v tekoče projekte/programe: ARRS Program P5-0068, Trajnostno oblikovanje kvalitetnega bivalnega okolja (2017-2023); ARRS Projekt J5-1798, Sistem integracije podatkov za vrednotenje trajnostne učinkovitosti slovenskih sosesk in naselij (2019-2022); A-Place: Linking places through networked practices (EACEA, Creative Europe; 2019-2023).

Raziskovalna in habilitacijska uspešnost ter bibliografija dostopni na:

https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=%C5%A1pela%20verov%C5%A1ek

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Widening the scope and scale of sustainability assessments in built environments: from passive house to active neighbourhood
Znanstveni članek
2018

VEROVŠEK, Špela, JUVANČIČ, Matevž, ZUPANČIČ-STROJAN, Tadeja. Widening the scope and scale of sustainability assessments in built environments: from passive house to active neighbourhood. Academic journal of interdisciplinary studies, 2018, vol. 7, no. 1, str. 129-135 [COBISS.SI-ID 3571076],

Trajnostni vzorci navad prebivalcev slovenskih sosesk: izbrani izsledki študije na primeru naselja Komen
Znanstveni članek
2018

VEROVŠEK, Špela, JUVANČIČ, Matevž, ZUPANČIČ-STROJAN, Tadeja. Trajnostni vzorci navad prebivalcev slovenskih sosesk: izbrani izsledki študije na primeru naselja Komen. Annales, Series historia et sociologia, 2018, letn. 28, št. 4, str. 881-894, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3695492]

Data-driven support for smart renewal of urban neighbourhoods
Znanstveni članek
2018

VEROVŠEK, Špela, JUVANČIČ, Matevž, ZUPANČIČ-STROJAN, Tadeja. Data-driven support for smart renewal of urban neighbourhoods. Smart cities and regional development journal, 2018, vol. 2, no. 2, str. 91–100, ilustr. [COBISS.SI-ID 3610244]

Expressions of spatial quality and local identity in urban riverfronts
Znanstveni članek
2017

VEROVŠEK, Špela, ČAVIĆ, Ljiljana. Expressions of spatial quality and local identity in urban riverfronts. Annales Series historia et sociologia, 2017, letn. 27, št. 2, str. 349-362, ilustr. [COBISS.SI-ID 3478148]

Spatial identity (re)constructed from web-sourced imagery: comparing expert opinion with quantitative query
Znanstveni članek
2017

JUVANČIČ, Matevž, VEROVŠEK, Špela. Spatial identity (re)constructed from web-sourced imagery: comparing expert opinion with quantitative query. Journal of cultural heritage management and sustainable development, 2017, vol. 7, iss. 2, str. 193-207, ilustr. [COBISS.SI-ID 3456900]