Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

asist.
Petra Prašnikar

mag. inž. arh.

Rojena sem 4. decembra 1995 v Kranju. Osnovno šolo sem končala na osnovni šoli Rodica z odličnim spričevalom. Obiskovala sem Gimnazijo Ledina v Ljubljani, ki sem jo zaključila leta 2014. Nato sem se vpisala na Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani, kjer sem diplomirala decembra 2020. V času študija sem opravljala tudi nekatera študentska dela, kot so poučevanje večih skupin otrok, programiranja s pomočjo lego kock (Mindstorms) v okviru Zavoda 1-2-3, izris 3D modelov za NaturArt d.o.o. in arhitekturno delo v biroju Arhicenter d.o.o. Arhitekturno prakso sem opravljala v biroju RO_AR Archicects v Brnu v času mednarodnega študija v programu Erasmus +. Po končanem študiju sem bila zaposlena kot grafična oblikovalka, kjer sem skrbela za izdelavo grafičnih vsebin, animacij, oblikovanje spletne strani, izdelavo predstavitvene knjige, oblikovanje Bleenco Go platforme in izdelavo promocijskega materiala.

Umetniška dejavnost

Vseevropski projekt Transromanca
Projekt
2017

Pod mentorstvom izr. Prof. dr. Ljuba Lahom univ. dipl. inž. Arh. Smo leta 2017 v Burgundiji sodelovali na projektu, kjer smo izvedli izmero dveh romanskih cerkva in naredili njune popolne arhitekturne posnetke. V sklopu delavnice smo uporabljali natančna orodja za izmero, saj je organizacija Le Centre d'Etudes des Patrimoines Culturels en Charolais-Brionnais za katero smo izdelali projekt ti dve cerkvi umestila v register romanskih cerkva v Burgundiji.