Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

doc. dr.
Miloš Kosec

univ. dipl. inž. arh.