asist. dr.
Mateja Volgemut

univ. dipl. inž. arh.

Mateja Volgemut, rojena 9. 9. 1978 v Ljubljani, je študij arhitekture zaključila leta 2005. Po študiju je več let delala na področju arhitekturnega projektiranja in prostorskega načrtovanja. Leta 2009 je opravila oba strokovna izpita na Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije in s tem postala pooblaščena arhitektka in prostorska načrtovalka.

Leta 2011 se je zaposlila na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, kjer opravlja pedagoško delo pri dveh rednih predmetih, in sicer pri opisni geometriji in splošni varnosti. Oba predmeta sta del enovitega magistrskega študijskega programa arhitektura in prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa urbanizem.

Leta 2013 je z doc. dr. Domnom Kušarjem izdala univerzitetni učbenik z recenzijo Opisna geometrija I ter dve leti kasneje še Zbirko rešenih nalog iz opisne geometrije I.

V začetku leta 2020 je bila v Občini Domžale imenovana v posvetovalno delovno telo za prostorske zadeve, ki izvaja pooblastila občinskega urbanista v skladu s predpisi s področja urejanja prostora.

Konec leta 2020 je na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani doktorirala.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Vpliv lokacije storitev splošnega pomena na razvoj odprtega javnega prostora na primeru majhnih mest v Sloveniji
Doktorska disertacija
2020

Volgemut, Mateja. Vpliv lokacije storitev splošnega pomena na razvoj odprtega javnega prostora na primeru majhnih mest v Sloveniji. Ljubljana: Univerza v Ljubljani: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: Doktorska disertacija, 2020. 176 str. [COBISS.SI-ID - 46324227]

Digitizing spatial visualization tests
Prispevek na konferenci
2018

Kušar, Domen, Volgemut, Mateja, Pletenac, Lidija. Digitizing spatial visualization tests. Milano: Avgust 3–7, 2018: ICGG 2018: proceedings of the 18th International Conference on Geometry and Graphics: 40th anniversary, 2018. str: 1631-1642. [COBISS.SI-ID - 3622788]

Zbirka rešenih nalog iz opisne geometrije I: učno gradivo za študente arhitekture
Učbenik
2015

Kušar, Domen, Volgemut, Mateja. Zbirka rešenih nalog iz opisne geometrije I: učno gradivo za študente arhitekture. Ljubljana: Univerza v Ljubljani: Fakulteta za arhitekturo, 2015. 202 str. [COBISS.SI-ID - 278846720]

Thirteen years of MRT: results, options and dilemmas
Prispevek na konferenci
2014

Kušar, Domen, Volgemut, Mateja, Pletenac, Lidija. Thirteen years of MRT: results, options and dilemmas. Innsbruck: Avgust 4-8, 2014: Proceedings of the 16th International Conference on Geometry and Graphics, 2014. str: 1248-1256. [COBISS.SI-ID - 37601541]

Opisna geometrija I: učbenik za študente arhitekture
Učbenik
2013

Kušar, Domen, Volgemut, Mateja. Opisna geometrija I: učbenik za študente arhitekture. Ljubljana: Univerza v Ljubljani: Fakulteta za arhitekturo, 2013. 77 str. [COBISS.SI-ID - 267165696]