Samostojni strokovni delavec
Maja Furlan

mag. upr. ved

  • Delovne naloge in pristojnosti
    Priprava avtorskih in podjemnih pogodb, obračun študentskega dela, priprava nalogov za službena potovanja, pomoč pri habilitacijskih postopkih, pomoč pri postopkih za pridobitev priznanja pomembnih umetniških del Univerze v Ljubljani.