asist. dr.
Ljudmila Koprivec

univ. dipl. inž. arh.

Znanstveno-raziskovalno delo pokriva področje sodobnega fasadnega ovoja. Znanja, pridobljena v doktorskem študiju na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani (2005–2009), je nadgradila in udejanjila v razvojnem oddelku podjetja Trimo, d. d., s sodelovanjem na domačih in mednarodnih arhitekturnih projektih (2009–2015). V razvoju je vodila različne projekte, med najpomembnejšimi je razvoj BIM orodja za fasadni ovoj Trimo (2012–2014), ki ga je leta 2013 na povabilo podjetja Graphisoft Japan Co. Ltd. predstavila v Tokiu večjim japonskim podjetjem za fasadne sisteme in arhitekturnim birojem. Izkušnja podoktorskega študija na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Sydneyju v Avstraliji (2016–2017) ji je dala vpogled v drugačno delovno in pedagoško okolje. V lastnem podjetju MIOKO Studio se posveča trajnostni gradnji in ekološki arhitekturni zasnovi stavb. Pomembnejši izvedeni projekt je Stanovanjski dvojček na Šaredu nad Izolo (2020), ki velja za eno prvih pasivnih hiš na Primorskem. Oktobra 2020 se je zaposlila na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani kot asistentka za področje arhitekture pri predmetih tehnologija gradnje in gradiva, ekološka načela gradnje in usmerjeni seminar.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Vpliv sodobnih gradiv in tehnologij na oblikovanje fasadnega ovoja
Doktorska disertacija
2009

Vpliv sodobnih gradiv in tehnologij na oblikovanje fasadnega ovoja, 2009, doktorska disertacija/avtorica, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana (FALJ)

Suvremeni pročeljni plašt: arhitektonski pregled tehnika i tehnologija izvođenja
Pregledni znanstveni članek
2011

Suvremeni pročeljni plašt: arhitektonski pregled tehnika i tehnologija izvođenja = Contemporary building skin: architecture-based survey of techniques and building technologies, 2011, pregledni znanstveni članek/soavtorica, Prostor: znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam.

Biomimetika v arhitekturi prihodnosti = Biomimetics in the architecture of tomorrow
Izvirni znanstveni članek
2009

Biomimetika v arhitekturi prihodnosti = Biomimetics in the architecture of tomorrow, 2009, izvirni znastveni članek/soavtorica, AR : arhitektura, raziskave.

Pametna gradiva in njihove aplikacije v arhitekturi = Smart materials and their application in architecture
Pregledni znanstveni članek
2010

Pametna gradiva in njihove aplikacije v arhitekturi = Smart materials and their application in architecture, 2010, pregledni znanstveni članek/ soavtorica, AR: arhitektura, raziskave.

Umetniška dejavnost

Stanovanjski dvojček, Šared nad Izolo
Projekt
2020

Novogradnja, soavtorica, https://www.mioko.si


Povezava