doc. dr.
Leon Debevec

univ. dipl. inž. arh.

Študij na Fakulteti za arhitekturo UL je zaključil leta 1988 z diplomsko temo Kontinuiteta pivške hiše. Najprej je bil zaposlen kot izdelovalec prostorskih dokumentov, kasneje kot vodja oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Postojna in kot samostojni kulturni delavec. Leta 1992 je pridobil status stažista – asistenta na Fakulteti za arhitekturo UL ter se vpisal na podiplomski študij. Študij je zaključil leta 1997 z doktorsko dizertacijo Prenova in gradnja sakralnih objektov v Sloveniji. Istega leta je ustanovil zasebni raziskovalni zavod – Inštitut za sakralno arhitekturo, ki ga vodi od ustanovitve. Istega leta je bil izvoljen v naziv asistenta za področje arhitekture na Fakulteti za arhitekturo UL. Študij sakralne arhitekture je poglabljal v okviru študijskega bivanja v Rimu (Atelier del Arte Spirituale Centro Aletti). Leta 2000 je bil prvič izvoljen v naziv docent za področje arhitekture. Od tedaj sodeluje tudi s Teološko fakulteto UL s ciklusi predavanj s področja sakralne umetnosti. Znanstveno-raziskovalno delo osredotoča na področje antične arhitekture in sakralne arhitekture. Tudi njegovo umetniško ustvarjanje je v pretežni meri usmerjeno v reševanje arhitekturnih problemov s področja krščanske sakralne arhitekture.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Prenova in gradnja bogoslužnih stavb
Monografija
1999

DEBEVEC, Leon. Prenova in gradnja bogoslužnih stavb. Ljubljana: Inštitut za sakralno arhitekturo, 1999. 154 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 104287488]

Vpliv antike v arhitekturi : apologia pro architectura
Monografija
2008

MARINKO, Jože, DEBEVEC, Leon. Vpliv antike v arhitekturi : apologia pro architectura. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2008. 202 str., ilustr. ISBN 978-961-218-763-7. [COBISS.SI-ID 241126144]

Arhitekturni obrisi sakralnega
Monografija
2011

DEBEVEC, Leon. Arhitekturni obrisi sakralnega. Ljubljana: Inštitut za sakralno arhitekturo: Teološka fakulteta, 2011. 294 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-03-1. [COBISS.SI-ID 255631104]

Toward sacral architecture
Monografija
2016

DEBEVEC, Leon. Toward sacral architecture. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Ortodox Theology, The Institute for Liturgy and Church Art: The Institute for Sacral Architecture, 2016. 301 str., ilustr. ISBN 978-86-7405-178-8. [COBISS.SI-ID 7573338]

Umetniška dejavnost

Postavitev poprsja papeža Janeza Pavla II. (kipar Mirsad Begić), Kompleks župnijske cerkve sv. Štefana, Postojna
Projekt
2018

Prenova župnijske cerkve sv. Štefana, Semič
Projekt
2018

Etude za sveto: arhitekturna razstava lastnih del, Korotan, Dunaj, Avstrija
Razstava
2015