asist.
Katarina Rus

mag. inž. arh.

Po zaključeni maturi z odliko kot zlata maturantka je izobraževanje nadaljevala z enovitim magistrskim študijem na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Študij je zaključila leta 2016 z magistrskim delom z naslovom Širitev plezalnega centra Ljubljana pod mentorstvom prof. Miloša Florjančiča. Še v istem letu je na pobudo doc. dr. Davida Korena sprejela delo mlade raziskovalke in se vpisala na doktorski študij tretje stopnje arhitektura na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, kjer v okviru študija sodeluje v raziskovalnem programu Trajnostno oblikovanje kakovostnega bivalnega okolja (št. programa. P5-068).

Raziskovalno deluje na področju urbanih sistemov in vrednotenja njihove odpornosti v primeru potresa. Svoje ugotovitve je v soavtorstvu z doc. dr. Davidom Korenom in prof. dr. Vojkom Kilarjem predstavila v več znanstvenih člankih s področja preprečevanja naravnih nesreč, trajnostnega razvoja, potresnega inženirstva in urbanizma. Uredništva uglednih znanstvenih revij so jo večkrat povabila tudi k pisanju anonimnih recenzij za znanstvene članke na temo urbane odpornosti in njenega vrednotenja.

Arhitekturo že vrsto let združuje s svojim hobijem, športnim plezanjem, tako da od leta 2011 sodeluje pri oblikovanju in konstruiranju plezalnih sten. Strokovno deluje tudi na področju notranje opreme trgovskih in poslovnih prostorov.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Configuration of a city street network to support urban seismic resilience
Poglavje v zborniku
2020

RUS, Katarina, KILAR, Vojko, KOREN, David. Configuration of a city street network to support urban seismic resilience. V: FIKFAK, Alenka (ur.), et al. City Street4 : Streets for 2030: proposing streets for integrated, and universal mobility: [book of proceedings : Ljubljana, 23.-24. September 2020]. Ljubljana: Faculty of Architecture: Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia, 2020. Str. 317-328, [COBISS.SI-ID 34595843]

The potential of open space for enhancing urban seismic resilience: a literature review
Znanstveni članek
2019

KOREN, David, RUS, Katarina. The potential of open space for enhancing urban seismic resilience: a literature review. Sustainability. 2019, vol. 11, iss. 21 (art. 5942), 20 str., DOI: 10.3390/su11215942. [COBISS.SI-ID 3806596]

Resilience assessment of complex urban systems to natural disasters : a new literature review
Znanstveni članek
2018

RUS, Katarina, KILAR, Vojko, KOREN, David. Resilience assessment of complex urban systems to natural disasters : a new literature review. International journal of disaster risk reduction. 2018, vol. 31, str. 311-330, DOI: 10.1016/ j.ijdrr.2018.05.015. [COBISS.SI-ID 3615364]

A conceptual framework for the seismic resilience assessment of complex urban systems
Znanstveni članek
2018

KOREN, David, KILAR, Vojko, RUS, Katarina. A conceptual framework for the seismic resilience assessment of complex urban systems. V: 16th European Conference on Earthquake Engineering: 18-21 June 2018, Thessaloniki, Greece. EAEE: Thessaloniki, 2018. Str. 1-12, [COBISS.SI-ID 3619460]

Proposal for holistic assessment of urban system resilience to natural disasters
Znanstveni članek
2017

KOREN, David, KILAR, Vojko, RUS, Katarina. Proposal for holistic assessment of urban system resilience to natural disasters. V: World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS 12-16 June 2017, Prague, Czech Republic. Bristol: IOP, 2017. Vol. 245, str. 1-10. IOP conference series, Materials science and engineering, vol. 245., DOI: 10.1088/1757-899X/245/6/062011. [COBISS.SI-ID 3499140]