doc. dr.
Domen Kušar

univ. dipl. inž. arh.

Rojen je bil v Ljubljani 1970. Leta 1990 se je vpisal na študij arhitekture. Leta 1993 dobil fakultetno študentsko Prešernovo nagrado za projekt Nova uporaba vojašnic. Študij arhitekture je zaključil leta 1996. Leta 2005 je doktoriral s temo Varnost v arhitekturi nekoč in danes. Med študijem se je strokovno izpopolnjeval v tujini. Od leta 1996 je zaposlen na Fakulteti za arhitekturo UL. Leta 2008 je bil izvoljen v naziv docent. Od leta 2011 predava kot gostujoči pedagog na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo UL. Strokovno in znanstveno je dejaven na področjih raziskovanja prostorske predstave, geometrije, varnosti, varstva pred požarom in lesenih stavb. Rezultate raziskav je objavil v različnih domačih in tujih publikacijah, predaval je v Sloveniji in tujini. Je član uredniškega odbora revije Ybl Journal of Built Environment, programskega odbora znanstveno-strokovnih kolokvijev Hrvatskog društva za geometrijo in grafiko ter skupine za izobraževanje in založništvo Slovenskega združenja za požarno varnost.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost

A geographical and architectural perspective on Alpine hay meadow abandonment in Bohinj, Slovenia
Znanstveni članek
2019

KUŠAR, Domen, KOMAC, Blaž. A geographical and architectural perspective on Alpine hay meadow abandonment in Bohinj, Slovenia. Eco.mont, ISSN 2073-106X, January 2019, vol. 11, no. 1, str. 32-42, zvd., ilustr., doi: 10.1553/eco.mont-11-1s32. [COBISS.SI-ID 44065581]

Razumevanje arhitekturnih posebnosti cerkve sv. Mihaela na Barju arhitekta Jožeta Plečnika v luči kronike gradnje
Članek
2019

KUŠAR, Domen. Razumevanje arhitekturnih posebnosti cerkve sv. Mihaela na Barju arhitekta Jožeta Plečnika v luči kronike gradnje = Understanding the unique architectural features of the church of St. Michael in the Marshes by architect Jože Plečnik in light of the annals of construction. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2019, letn. 79, [št.] 1, str. 225-236, ilustr. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-CBCTHBQG, doi: 10.34291/BV2019

Eleven years of testing spatial visualization skills
Znanstveni članek
2012

UŠAR, Domen. Eleven years of testing spatial visualization skills. Journal for geometry and graphics, ISSN 1433-8157, 2012, vol. 16, no. 2, str. 235-246, ilustr. http://www.heldermann.de/JGG/JGG16/JGG162/jgg16021.htm. [COBISS.SI-ID 2821252]

Assessment of the earthquake vulnerability of multi-residential buildings in Slovenia
Znanstveni članek
2009

KILAR, Vojko, KUŠAR, Domen. Assessment of the earthquake vulnerability of multi-residential buildings in Slovenia = Ocena potresne ogroženosti večstanovanjskih zgradb v Sloveniji. Acta geographica Slovenica, ISSN 1581-6613. [Tiskana izd.], 2009, letn. 49, št. 1, str. 89-118, ilustr., zvd., graf. prikazi. http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/ags49103.pdf, doi: 10.3986/AGS49103. [COBISS.SI-ID 30593837]

The impact of natural disasters on buildings' architectural styles
Znanstveni članek
2008

KUŠAR, Domen. The impact of natural disasters on buildings' architectural styles = Vpliv naravnih nesreč na arhitekturno podobo stavb. Acta geographica Slovenica, ISSN 1581-6613. [Tiskana izd.], 2008, letn. 48, št. 1, str. 93-120, ilustr., zvd. http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/ags48104.pdf. [COBISS.SI-ID 29062701]